Vil du være med å forstå alvorlige arytmier bedre og utvikle ny behandling?

Vanlige hjertesykdommer som hjerteinfarkt øker risikoen for alvorlige arytmier og plutselig død. Ønsker du å bidra til bedre forståelse av hvordan slike arytmier oppstår og kan forhindres? Vi bruker genmodifiserte mus til å skaffe ny kunnskap, og du kan bli med oss på laget!

Bakgrunn

Risikoen for alvorlige ventrikulære hjerterytmeforstyrrelser er økt ved en rekke hjertesykdommer som hjerteinfarkt og hjertesvikt. En viktig årsak til slike hjerterytmeforstyrrelser er forstyrrelser i hjertecellenes håndtering av kalsium. Kalsium er avgjørende for hjertets pumpekraft, men både for mye og for lite er problematisk for hjertet. Derfor må ny behandling som påvirker kalsiumnivåene i hjertecellene finne den rette balansen for å være effektiv og trygg. Vi bruker genmodifiserte mus til å finne behandling som oppnår en slik balanse og forhindrer alvorlige arytmier.

Problemstilling

Kan vi forhindre alvorlige hjerterytmeforstyrrelser uten at dette går på bekostning av hjertets pumpeevne?

Mål og metode

  • Genmodifiserte mus med henholdsvis økt og redusert kalsiumfrislipp
  • EKG-opptak av arytmier i mus
  • MR- og ultralydundersøkelser av hjertets pumpeevne
  • Mikroskopiundersøkelser av kalsium i hjerteceller

Studentens arbeidsoppgaver

  • Operere inn EKG-opptaker i mus for å kartlegge arytmiforekomst
  • Registrere arytmier i musehjerter med kunstig sirkulasjon
  • Analysere ekkokardiografi eller MR data
  • Bruke moderne mikroskopiteknikker til å måle kalsiumfrislipp i hjertemuskelceller

Om forskningsmiljøet

Mathis Korseberg Stokke leder gruppen Translasjonell arytmologi og elektrofysiologi, og er i tillegg overlege ved arytmiseksjonen på Rikshospitalet. I tillegg til doktorgradsstudenter har han veiledet flere forskerlinjestudenter som har publisert viktige artikler. Forskningsgruppen består av stipendiater med bakgrunn i medisin, biologi og nanoteknologi, og har som mål å skaffe ny kunnskap som kan danne grunnlag for utvikling av ny arytmibehandling. Gruppen jobber både med studier av celler, mus og gris, og har pasientstudier ved Rikshospitalet. Forskningsgruppen holder til ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) på Ullevål sykehus, som er Norges største forskningsmiljø innen hjerteforskning som forsøker å bygge bro mellom basalfagene og klinikk. Forskerne ved instituttet har lang og god erfaring med å inkludere forskerlinjestudenter i sine prosjekter.

Emneord: Laboratorieprosjekt, Translasjonsforskning, Arv og gener, Bildediagnostikk og intervensjon, Celler og molekyler, Hjerte kar og lunger, Sykdommer
Publisert 30. aug. 2021 11:55 - Sist endret 30. aug. 2021 12:10