English version of this page

Helseinnovatørskolen

Vi vil gi helse- og livsvitenskapsforskere verktøy og innsikt i hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet vårt til gode. 

Kurs

Helseinnovasjon og entrepenørskap 

Lær hvordan du kan kommersialisere forskning og ideer, og hvordan innovasjon kan komme til nytte i kliniske sammenhenger.

Entreprenørskap i helsevesenet

Opplev et av Skandinavias mest avanserte støtteapparater for helseinnovatører.

Om skolen

Helseinnovatørskolen er et initiativ fra Universitetet i Oslo (UiO), NTNU i Trondheim og Karolinska Institutet (KI) i Stockholm, utviklet i samarbeid med Nansen Neuroscience Network. 

 

Kontakt

Faglig ansvarlig

  • Hilde I. Nebb, dekan for forskning og innovasjon ved Det medisinske fakultet, UiO.
  • Marianne Schultzberg, dekan for forskningsutdanning ved Det medisinske fakultet, KI.
  • Pål Romundstad, dekan for forskning og innovasjon ved Det medisinske fakultet, NTNU.

Samarbeid med