English version of this page

Om programmet

Postdoktorprogrammet er et karriereutviklingsprogram for forskere på postdoktornivå. Programmets mål er å gi skreddersydd støtte til fakultetets postdoktorer og andre forskere i etableringsfasen.

Målgrupper

Fakultetet har omlag 75 postdoktorer finansiert gjennom Scientia Fellows-programmet, og ca 100 finansiert av andre kilder. Postdoktorprogrammet er et tilbud til alle disse, men også til andre forskere ved fakultetet som ønsker støtte i sin karriereutvikling.

Læringsmål

Etter å ha gjennomgått postdoktorprogrammet skal deltakerne

 • ha kunnskap om forskningsledelse og egen organisasjon
 • kunne forme egen karriereutvikling og selvutvikling
 • kunne utvikle konkurransedyktige søknader om forskningsfinansiering
 • ha kunnskap om tverrfaglighet og konvergens
 • ha kunnskap om og kunne utføre veiledning på høyere nivå
 • ha kunnskap om innovasjon og entreprenørskap
 • ha solid kunnskap om norsk og europeisk forskningspolitikk
 • ha evne til å formidle sin forskning til ulike målgrupper

Programmets visjon

Vi vil:

 • Bidra til en strukturert og skreddersydd akademisk karriereutvikling for forskere på postdoktornivå
 • Forberede kandidatene på å møte komplekse arbeidsoppgaver i og utenfor akademia
 • Være et kreativt og stimulerende læringsmiljø for kandidater i et postdoktorløp
 • Være et flaggskip innen karriereutvikling av akademiske talenter

Kontakt

Åse Frivold Sørheim

Publisert 19. okt. 2016 08:40 - Sist endret 28. nov. 2018 12:15