English version of this page

Kjernefasilitet for avansert elektronmikroskopi

Kjernefasiliteten for avansert elektronmikroskopi tilbyr de fleste aspekter av moderne ultrastrukturforskning basert på transmisjonselektronmikroskopi.

Elektronmikroskoppibilde av intracellulære strukturer

Foto: Andreas Brech

Tjenester

Kjernefasilitet for avansert elektronmikroskopi er en laboratoriefasilitet med state-of-the-art elektronmikroskopiutstyr. Vi tilbyr hjelp med planlegging, design og gjennomføring av alle faser av slike studier.

Brukerne våre er forskere ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og andre institusjoner.

Plassering

Fasiliteten består av to noder, en på Avdeling for patologi, Rikshospitalet og en på Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet.

Noden på Rikshospitalet (Gaustad) betjener forskere ved Rikshospitalet, Ullevål Sykehus and Gaustaddelen av Universitetet i Oslo. Noden deler utstyr med den diagnostiske enheten ved Oslo universitetesykehus.

Noden på Radiumhospitalet (Montebello) betjener i hovedsak forskere ved Institutt for kreftforskning og Radiumhospitalet.

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til våre engelske nettsider (OUS)

Ledelse

Publisert 1. mars 2016 13:46 - Sist endret 5. okt. 2021 11:31