English version of this page

Kjernefasilitet for avansert lysmikroskopi, Gaustad

Gaustadnoden tilbyr tjenester innen superoppløsningsmikroskopi, mikroskopi på levende celler, konfokalmikroskopi, lys-felt/bred-felt mikroskopi, laser capture mikroskopi og bildeanalyse.

Fluorescensmikroskopibilde av celle

Illustrasjon: Jens Eriksson

Tjenester

Vi på gaustadnoden yter service til brukere ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Universitetet i Oslo (UiO), Helse Sør-Øst samt eksterne brukere.

Gaustadnoden tilbyr tjenester innen superoppløsningsmikroskopi, mikroskopi på levende celler, konfokalmikroskopi, lys-felt/bred-felt mikroskopi, laser capture mikroskopi, mikroskopi med multibrønnsplater (high-content imaging) og bildeanalyse.

Plassering

Gaustadnoden er plassert i lokaler på 4;e etasje i SINTEF bygget, Forskningsveien 1. Brukere må registreres i resepsjonen ved ankomst. Laser Capture Microdissection mikroskopet er fortsatt plassert på avdeling for farmakologi i A3 bygget på Rikshospitalet.

Organisasjon

Gaustadnoden er del av en større kjernefasilitet for avansert lysmikroskopi ved Oslo Universitetssykehus (OUS), som støttes av Helse Sør-Øst. De to andre nodene ligger på Radiumhospitalet (Montebello) og Ullevål sykehus.

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til våre engelske nettsider (OUS)

Ledelse

Publisert 29. feb. 2016 13:37 - Sist endret 5. okt. 2021 11:32