English version of this page

Kjernefasilitet for avansert lysmikroskopi, Gaustad

Gaustadnoden tilbyr tjenester innen superoppløsningsmikroskopi, mikroskopi på levende celler, konfokalmikroskopi, lys-felt/bred-felt mikroskopi, laser capture mikroskopi og bildeanalyse.

Fluorescensmikroskopibilde av celle

Illustrasjon: Jens Eriksson

Tjenester

De tidligere kjernefasilitetene for superoppløsnings-mikroskopi og konfokalmikroskopi har blitt slått sammen, og utgjør nå gaustadnoden i en større kjernefasilitet for avansert lysmikroskopi. De to andre nodene ligger på Radiumhospitalet og Ullevål sykehus.

Vi på gaustadnoden yter service til brukere ved Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Helse Sør-Øst samt eksterne brukere.

Plassering

Gaustadnoden er delt, og ligger i to forskjellige bygg på Rikshospitalet. Den ene seksjonen er på institutt for klinisk biokjemi i B1 bygget, og den andre er på avdeling for patologi i A3 bygget. Vi har i tillegg mulighet for å bruke et Laser Capture Microdissection mikroskop på avdeling for farmakologi i A3 bygget.

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til våre engelske nettsider (OUS)

Publisert 29. feb. 2016 13:37 - Sist endret 26. jan. 2018 12:32