English version of this page

Kjernefasilitet for genomikk

Vi har teknologi for å studere genomers struktur, dynamikk og funksjon.

Tegning med gensekvenser og DNA-molekyl

Illustrasjon: Shutterstock

Tjenester

I over 15 år har kjernefasilitet for genomikk tilbudt teknologi for å studere genomstruktur, -dynamikk og -funksjon.

Vi tilbyr en rekke metoder og teknologier for å studere genomer ved bruk av høykapasitetssekvensering og mikromatriser. I tillegg til laboratorieservice tilbyr vi bioinformatiske analyser, slik at brukerne våre får en fullstendig løsning for høykapasitets genomikkstudier.

Tjenesten er tilgjengelig for alle akademiske og kommersielle brukere.

Plassering

Vi befinner oss på Avdeling for kjernefasiliteter på Radiumhospitalet. 

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til våre engelske nettsider.

Publisert 26. feb. 2016 13:27 - Sist endret 5. okt. 2021 12:25