English version of this page

NORBRAIN To-foton laser scanning mikroskopi

To-foton mikroskopi er en bildeteknikk for levende vev som er rask og lite invaderende.

To-foton mikroskopibilde

Foto: Letten Centre, UiO.

NORBRAIN er et storskala nasjonalt infrastrukturprosjekt for nevrovitenskapelig forskning. NORBRAIN-noden ved UiO har en serie utstyrsenheter, hvorav en regnes som kjernefasilitet.

Sammenlignet med konfokalmikroskopi har to-fotonmikroskpi noen fordeler. Man oppnår dypere vevspenetrasjon, mindre skade utenfor fokusområdet, innebygget optisk lagdeling og mindre kromatisk abberasjon.

Plassering

Vi befinner oss på Domus Medica, Sognsvannsveien 9, 0372 Oslo

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til NORBRAINs engelske nettsider.

Publisert 24. juni 2016 13:05 - Sist endret 4. okt. 2021 14:21