Redelighetsutvalget

Felles redelighetsutvalg for Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF.

Utvalgets medlemmer

  • Ole M. Sejersted, leder av felles redelighetsutvalg, professeor emeritus i medisin
  • Bjørn Hofmann, professor i medisinsk filosofi og etikk, NTNU Gjøvik og UiO
  • Charlotte Johanne Haug, seniorforsker Sintef, eksternt medlem av felles redelighetsutvalg
  • Randi Borgen, juridisk direktør, OUS
  • Johan Siqveland, forsker, psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi, Ahus

Sekretariat

Publisert 20. mai 2022 09:26 - Sist endret 20. mai 2022 09:26