Redelighetsutvalget

Felles redelighetsutvalg for Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF.

Utvalgets medlemmer

  • Ole M. Sejersted, leder av felles redelighetsutvalg, professeor emeritus i medisin
  • Jacob Hølen, eksternt medlem av utvalget er, sekretariatsleder i NEM og 1.aman. II ved NTNU
  • Bjørn Hofmann, professor i medisinsk filosofi og etikk, NTNU Gjøvik og UiO
  • Randi Borgen, juridisk direktør, OUS
  • Fredrik A. Dahl, forsker statistikk, Ahus

Sekretariat

Publisert 9. apr. 2019 06:46 - Sist endret 26. nov. 2019 10:52