Forskningsinfrastruktur

Mange fagmiljøer ved fakultetet er avhengige av omfattende og kostbar forskningsinfrastruktur. Fakultetet har kjernefasiliteter og annen infrastruktur som skal dekke dette behovet.

Kjernefasiliteter

En kjernefasilitet er et ekstra utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener forskere både i og utenfor eget miljø. Fakultetet har omlag 20 kjernefasiliteter. Mange av disse blir driftet i samarbeid med universitetssykehusene og andre miljøer.

Oversikt over alle fakultetes kjernefasiliteter

Øvrig tung forskningsinfrastruktur

I tillegg til kjernefasiliteter har fakultetet en rekke andre servicelaboratorier. Informasjon om disse finnes på instituttenes sider for forskningsinfrastruktur.

Bruk gjerne kontaktinformasjonen nederst på denne siden hvis du har innspill til våre oversikter.

Publisert 28. apr. 2011 16:45 - Sist endret 2. juni 2017 13:58