English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Disputaser

27 aug.
13:15, Store auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo
28 aug.
13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (Bygg 25), Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166
29 aug.
13:15, Auditoriet i Nye Nord 5. et., Akershus universitetssykehus