English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Beskjeder


Informasjon om arrangementer, frister og endringer som er relevante for ph.d.-utdanningen.

Disputaser

i dag jan.
13:15, Auditoriet på Øyeavdelingen (bygg 36), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166
17 jan.
13:15, Runde auditorium, Domus Medica
17 jan.
13:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Gaustad, Sognsvannsveien 9