English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Fotomontasje av scener fra forskningshverdag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Disputaser

25 apr.
12:00, Grønt auditorium 1, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20
26 apr.
13:15, Store auditorium, Midtblokken, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166