English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Disputaser

24 okt.
13:15, Runde auditorium, Domus Medica
25 okt.
12:15, Nye auditorium 13, Domus Medica
26 okt.
13:15, Auditorium BU1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello