English version of this page

Avvikling av disputaser ved Det medisinske fakultet våren 2021

Disputasene ved Det medisinske fakultet vil fortsatt være heldigitale våren 2021, uavhengig av smittesituasjonen. 

Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder   

 • Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må delta digitalt fra egen PC via Zoom.
 • Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må alle sitte hver for seg, f.eks. på sitt kontor eller hjemme. Det er ikke anledning for disse å sitte sammen under doktorgradsprøven.
 • Senest to dager før disputasdagen avholdes det en øvelse med teknisk personale på Zoom. Denne øvelsen er obligatorisk for opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder for å kontrollere at den tekniske kvaliteten er tilfredsstillende og for å gå gjennom prosedyrene.
 • I og med at det er en heldigital disputas, dekkes ikke reise- og oppholdsutgifter for opponenter.

Publikum

 • Disputasen er et digitalt arrangement hvor publikum deltar via publisert Zoom-lenke på kunngjøringen.
 • Publikum har ikke anledning til å sitte i samme rom som opponenter, komitéleder, kandidat eller disputasleder.

Utstyr

 • Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må selv påse at de sitter i et passende rom og har det utstyret som trengs for å gjennomføre digital disputas.
 • Zoom fungerer på alle plattformer, operativsystemer og nettlesere. Mer informasjon
 • På den obligatoriske øvelsen skal opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder sitte på det samme rommet og bruke det samme utstyret som de vil benytte under doktorgradsprøven (prøveforelesning og disputas).
 • Dersom kandidaten eller opponentene har bruk for tavle, anbefales iPad/tablet som deles som skjerm i Zoom. Funksjonen må testes på forhånd i forbindelse med øvelsen.
 • Duk og kappe benyttes ikke på digitale disputaser.

Teknisk og administrativ støtte

 • Det vil være IT-teknisk støtte tilgjengelig under den digitale doktorgradsprøven via Zoom.
 • Fakultetets administrasjon er tilgjengelig på telefon/e-post frem til og under disputas, men vil normalt ikke delta på Zoom under øvelsen eller under doktorgradsprøven.

Kunngjøring og tilgjengeliggjøring av avhandling

 • Disputaser ved Det medisinske fakultet kunngjøres som en heldigital disputas 14 dager før disputasdato.
 • På kunngjøringen ligger det lenke til Zoom-rommet hvor disputasen vil foregå.
 • Det vil være mulig å bestille en digital kopi av avhandlingen frem til to dager før disputas. En bestillingslenke for dette er tilgjengelig fra kunngjøringen. Avhandlingen sendes ut elektronisk på e-post senest dagen før disputasen avholdes.
 • Etter disputasen må kopier av avhandlingen (både digitale og trykte) bestilles direkte fra kandidaten.
 • Fakultetet trykker opp 40 kopier av avhandlingen, kandidaten kan påregne å få ca. 25 eksemplarer selv. De andre eksemplarene sendes til bibliotekene, komiteens medlemmer og disputasleder.
 • Kandidaten vil få beskjed når de trykte avhandlingene kan hentes på Sogn Arena.
 • Dersom kandidaten ønsker flere enn 25 trykte kopier, må han/hun selv bestille og betale disse hos Reprosentralen.

Disputasmiddag

 • En eventuell disputasmiddag etter disputasen er et privat arrangement i regi av kandidaten.
 • Fakultetet har ingen forventninger verken til at det avholdes en disputasmiddag eller at opponenter, komitéleder eller disputasleder deltar på denne middagen.

TIPS

 • Vær bevisst på hvordan bakgrunnen din på Zoom er. Du bør vurdere å legge inn en fast bakgrunn, IT kan eventuelt være behjelpelig med dette på øvelsen.
Publisert 26. aug. 2020 09:50 - Sist endret 11. jan. 2021 10:38