Skal du levere avhandlingen til bedømmelse i høst?

Skal du levere en avhandling til bedømmelse og ønsker at komiteen skal oppnevnes før juleferien? Da bør du levere søknad om bedømmelse senest 10. desember. Søknader som leveres etter denne datoen kan fakultetet ikke garantere at vil bli behandlet før ferien. Har du spørsmål om frister eller lignende, ta kontakt med Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 30. okt. 2018 13:26 - Sist endret 30. okt. 2018 13:26