English version of this page

Ph.d.-fora ved fakultetet

Bilde av studenter.
Illustrasjon: colourbox

Fakultetet huser en serie ph.d.-fora som fungerer som faglige og sosiale møteplasser for doktorgradskandidater. De er organisert av ph.d.-kandidater og for ph.d.-kandidater.

Lederne og nestlederne i hvert ph.d.-forum danner MedDocs. De representerer alle ph.d.-kandidatene ved fakultetet, og koordinerer de forskjellige foraene.

Lokale Ph.d.-fora

  • Aktive Ph.d.-fora ved alle fakultetets institutter.
  • Arrangerer to årlige symposier, i tillegg til sosiale arrangementer.
  • Møteplass for utveksling og styrking av det sosiale miljøet for doktorgradskandidater.