English version of this page

Koronaviruset: Retningslinjer for å avholde doktorgradsprøven ved Det medisinske fakultet UiO

Situasjonen vurderes løpende og endringer kan komme på kort varsel.

Oppdatering 11. mars-20 kl. 16:40: Fra og med mandag 16. mars avlyses alle disputaser ved fakultetet inntil videre.

Fakultetet avholder doktorgradsprøven, dersom følgende punkter er oppfylt:

  • Kandidaten er til stede
  • En av opponentene er til stede under disputasen i tillegg til komitéleder
  • Maksimalt en av opponentene deltar via Skype eller annet konferanseutstyr
  • Planlagt lokale er tilgjengelig for doktorgradsprøven og tilrettelagt for bruk av Skype eller liknende utstyr

Doktorgradsprøven må avlyses dersom ett av følgende inntreffer:

  • Kandidaten ikke kan være til stede
  • Kun en av komiteens medlemmer kan delta på doktorgradsprøven
  • Bestilt lokale ikke kan benyttes, og det ikke lar seg gjøre å flytte disputasen til et annet passende, godkjent lokale

Når det brukes lokaler ved OUS/AHUS til doktorgradsprøven, forholder fakultetet seg til de retningslinjer som romeier fastsetter. Kandidaten må selv sjekke disse.

Det er viktig at kandidat/veileder eller komitéleder kontakter fakultetet så snart som mulig, dersom det ser ut til å bli problemer knyttet til avviklingen av doktorgradsprøven.

Fakultetet forholder seg ellers til Folkehelseinstituttets anbefalinger og henstiller både opponenter, kandidater og deres veiledere å ta de ordinære forhåndsreglene for å unngå smitte og smittespredning.

Emneord: Korona, disputas, doktorgradsprøve
Publisert 10. mars 2020 17:01 - Sist endret 14. mars 2020 13:58