Per Grøttum tildelt Olav Thon Stiftelsens pris for fremragende utdanning

Professor Per Grøttum får prisen for sitt arbeid med digitale undervisnings- og eksamensformer.

Bilde av professor Per Grøttum

Professor Per Grøttum mottar Olav Thon Stiftelsens pris for fremragende undervisning.

Foto: UiO/Yngve Vogt

Per Grøttum har stått for digitaliseringen av utdanningen ved fakultetet. Han har i en årrekke jobbet med å fornye ulike sider ved utdanningen med bruk av teknologi. I arbeidet sitt har han sørget for nye læringsformer og nye evalueringsformer.

Pionér innen digitalisert undervisning og eksamen

I nominasjonsteksten står det blant annet:

"Per Grøttum er en av få norske pionerer innen digitalisering av undervisning og forskning ved Universitetet i Oslo. Grøttum er en ildsjel som brenner særlig for medisinsk pedagogikk og e-læring.

Han står bak mange av de digitale undervisningstilbudene og ikke minst de innovative eksamensformene ved fakultetet. Grøttum er helt sentral i utvikling av e-læringsprogrammene ved fakultetet som et hjelpemiddel inn mot den ordinære undervisningen."

Fakultetet  har vært først ute med digitalisering av store skriftlige eksamener i en rekke medisinske fag, takket være Per Grøttum. Han har løftet kvaliteten på eksamenene, både ved deltagelse i komponeringen av oppgaver, men også gjennom bidrag i egne kurs for eksamenslagere.

Brenner for medisinsk pedagogikk og læring

– Det er et omfattende og langvarig teamarbeid som ligger bak prisen, forteller Per Grøttum.

– Jeg er så heldig å jobbe med engasjerte og entusiastiske folk som er med å skape ideer og visjoner og omsette de til virkelighet, fra overingeniørene på elæringsseksjonen,  fakultetets eksamenskonsulenter, forskerne på CEMO og FUP, IT-ekspertene på USIT til fakultetets enestående lærere og studenter.

Hele arbeidet har fått et enormt oppsving med det nåværende dekanatet som oppmuntrer og legger til rette for dette arbeidet.

Det tverrfaglige arbeidet har betydd mye for å utvikle arbeidet med digital eksamen, forteller Per Grøttum.

–  Nå er vi i full gang med å heve kvaliteten på eksamen med gjenbruk og innføring av psykometriske analyser. Her har vi også fått stor støtte fra studentene slik at vi kan skape bedre og mer rettferdige oppgaver. Vårt neste store undervisningsprosjekt er om ultralydundersøkelser, og det vil bli rikt støttet av elæring. 

Bilde av rektor Ole Petter Ottersen og Olav Thon
Rektor Ole Petter Ottesen og Olav Thon under pressekonferansen om tildelingen. Foto: Yngve Vogt, Apollon.

Støtter både forskning og utdanning

– Undervisningen er det universitetet lever av og som skaper hele fundamentet for videre forskning. Drivkraften er derfor å levere leger til samfunnet som vi kan være stolte av, som vi vet gjør en god jobb, påpeker Per Grøttum.

Olav Thon Stiftelsen utdeler i år for andre gang, faglige priser og støtte til fremragende undervisning og forskning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområder. 

Dette er tildelinger for høytstående internasjonal og nasjonal forskning og for forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå. 

Prisen er på 500 000 norske kroner.

Flere midler til fakultetets forskere

Klinmed-professorene Tone Tønjum og Ole A. Andreassen fikk tildelt midler til forskning på hjernelidelser.

Erlend Nagelhus, professor ved IMB fikk også midler fra Olav Thon-stiftelsen.

 

Av Thomas Olafsen, Christina Heesch
Publisert 6. mai 2016 13:48 - Sist endret 19. des. 2017 10:11