Aktuelt

Publisert 19. okt. 2017 16:16

En internasjonal, tverrfaglig forskergruppe, ledet av forskere fra MED og HF, fikk nylig støtte fra Centre for Advanced Study (CAS) for å forske på «kunnskapsoversettelse».  

Bilde av professor Jan Frich
Publisert 9. okt. 2017 14:34

– Det er en ambisjon å utvikle prøven til en felles nasjonal eksamen på sikt, sier professor Jan Frich, prosjektleder for pilotprosjektet.

Publisert Nov. 25, 2016 12:57 PM

How do we know the things we know in healthcare? If you’re a student, you may think it’s all sorted out and written down in books and scientific publications. But  it’s not from books. Or scientific papers. Or even guidelines. At least, not directly.

Publisert 26. okt. 2016 08:45

Professor Jonn Terje Geitung underviser i bruk av ultralyd for medisinstudenter på Akershus universitetssykehus. Til våren står ultralyd på timeplanen.

Publisert 27. mai 2016 13:48

 – Kliniske retningslinjer må bygge på et bredt kunnskapsgrunnlag, sier UiO-professorene Eivind Engebretsen og Kristin Heggen. 

Bildet viser Jan Frich som er prosjektleder for «Oslo2014»
Publisert 6. mai 2016 13:48

Oslo 2014 skal utdanne leger med solid medisinsk kompetanse og gjøre studentene bedre forberedt på yrkeslivet. 

Bilde av professor Per Grøttum
Publisert 6. mai 2016 13:48

Professor Per Grøttum får prisen for sitt arbeid med digitale undervisnings- og eksamensformer.