English version of this page

Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS)

HUS arbeider for at studenter ved Det medisinske fakultet skal få  en stimulerende, effektiv og innovativ utdanning som forbereder dem til et globalt arbeidsmarked.

Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS) arbeider for å finne evidensbaserte, kreative og innovative måter for å adressere aktuelle utdanningsutfordringer.

HUS vil bidra til å styrke kvaliteten på undervisning, læring og studentenes utdanningserfaringer.

Vi utforsker hvordan ny teknologi kan endre evalueringspraksiser og styrke studentenes læringsengasjement. Vi bidrar til forskning og utvikling av ulike typer vurderingsuttrykk og bruk av karakterskalaer.

HUS arbeider med interprofesjonell læring i kliniske praksiser for å skolere studenter til et arbeidsmarked hvor teamarbeid og samarbeid er kjernekompetanser.

HUS jobber primært med fakultetets egne utdanningsprogrammer, men erfaringer og forskningsfunn fra senteret vil også være nyttig for andre medisinske og helsefaglige utdanninger.

Vi vil jobbe tverrfaglig, og fordelt på tre arbeidsområder

Publisert 6. mai 2016 13:48 - Sist endret 30. aug. 2022 16:09