Vi forsker på: Akuttmedisin

Akuttmedisinen er preget av at pasienten ofte er i en dramatisk, livstruende situasjon, og at behandlingstiltak må innsettes raskt. Forskning på etterbehandling og videre skader som kan oppstå etter akuttfasen, er også en viktig del av akuttmedisinen.

Foto: Tor Erlend Pedersen

Forskningen på emnet utfordres av personvernshensyn og det akutte tidsperspektivet. På grunn av det akutte behovet for å igangsette behandling, rekker man ikke nødvendigvis å innhente samtykke hverken fra pasient eller pårørende.

Akuttpasienter med stor risiko for sykdom og død, har et like stort behov som andre pasienter for nye og bedre behandlinger. Klinisk kontrollerte studier innen akuttmedisinen er et viktig verktøy ikke bare for å finne bedre behandlingsformer, men også for å hindre at behandlingstiltak som kan være skadelige for pasientgruppen, blir etablert eller opprettholdes.

Forskergrupper:

Emneord: Akuttmedisin, Førstehjelp, Anestesi, Gjenoppliving, traumer
Publisert 30. mars 2011 22:46 - Sist endret 24. mai 2018 12:35