Vi forsker på: Arbeidsliv og helse

Forskere ved Institutt for helse og samfunn er opptatt av sammenhenger mellom arbeidsliv og helse. Det dreier seg om sykefravær og trygdesystemer, men også om hvordan arbeid har forebyggende effekter på sykelighet og fremmer helse. 

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Deler av forskningen operer i skjæringspunktet mellom medisin og jus (såkalt trygdemedisin), mens sosialmedisin er opptatt av arbeid og hvordan en rekke andre sosiale og økonomiske forhold virker inn på folkehelsen og de medisinske og helsefaglige praksiser.

Forskergrupper

Emneord: Rehabilitering, Trygdemedisin, Sosialmedisin, Sykefravær
Publisert 24. mars 2011 09:35 - Sist endret 24. mai 2018 12:37