Vi forsker på: Astma og allergi

Astma og allergiske sykdommer har økt eksepsjonelt på alle kontinenter over de siste decennier. Blant barn i Oslo har vel 1/5 nå astma. WHO har forutsagt at innen få år vil 50% av jordens befolkning ha en eller annen form for allergi.

Illustrasjon: colourbox.com

Astma

- gir pustebesvær og skyldes epitelødeleggelse og kronisk betennelse i nedre luftveier.

Allergi

- skyldes immunologisk betinget overfølsomhet mot fremmedstoffer, oftest proteiner eller glykoproteiner. Man kan bli allergisk mot inhalerte stoffer eller mot fødemidler.

Forskningen på astma og allergi

Ved Institutt for Klinisk Medisin og Oslo Universitetssykehus gjøres mange forskningsprosjekter på området astma og allergi innen epidemiologi, klinisk translasjonsforskning, genetikk, epigenetikk og phenotyping, immunologi og proteonomics, respirasjonsfysiologi, miljømedisin, idrettsmedisin, fødemiddleallergi og atopisk eksem.

Forskningsgruppen ORAACLE ved Kvinne-Barn klinikken samarbeider med Nasjonalt Folkehelse Institutt, Norges Idrettshøyskole samt internasjonalt i EU prosjekter som GA2LEN og MeDALL. Det gjøres forskning på allergiske hudsykdommer både ved Hudavdelingen og Patologisk Anatomisk laboratorium.

Forskergrupper

Publisert 2. mai 2011 15:27 - Sist endret 24. mai 2018 08:22