Vi forsker på: Atferd

Medisinsk atferdsforskning bygger på biologiske og psykososiale modeller. Forskningen inkluderer studier av atferd i dyremodeller, helseatferd og mestring, livskvalitet og psykososiale aspekter ved somatisk sykdom, klinisk kommunikasjon, profesjoner i helsetjenesten, suicidal atferd og psykotraumatologi.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Forskergrupper

Publisert 24. mars 2011 09:00 - Sist endret 24. mai 2018 08:23