Vi forsker på: Bildediagnostikk og intervensjon

Medisinsk bildediagnostikk er teknikker og kompetanse for å avbilde og forstå menneskekroppens indre. Dette gjøres for kliniske eller forskningsmessige formål.

Foto: Nevroradiologisk enhet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Intervensjon i denne sammenheng er inngrep i kroppen for behandling, veiledet av bildediagnostiske metoder.

Ulike typer bildediagnostikk innen radiologi og nukleærmedisin

  • Ultrasonografi (ultralyd)
  • Røntgen inklusive gjennomlysning og invasiv angiografi
  • Komputertomografi (CT)
  • Magnetresonanstomografi (MR)
  • Nukleærmedisin inklusive PET/CT

Bildediagnostikk er knyttet til områder som:

  • Diagnostisk radiologi med subspesialiteter
  • Intervensjonsradiologi
  • Mange kliniske spesialiteter, for eksempel kardiologi og kirurgi

Bildediagnostikk er i økende grad et viktig element i klinisk forskning innen de fleste spesialiteter. De radiologiske og nukleærmedisinske metoder er i forskningssammenheng å ligne med kjernefasiliteter. Også prekliniske forskning bruker metoder fra human bildediagnostikk. Intervensjonssenteret på Rikshospitalet er en viktig ressurs for oss.

Det pågår for tiden et stort antall forskningsprosjekter innen bildediagnostikk og radiologisk intervensjon. Noen av disse skjer fysisk på Intervensjonssenteret, men de aller fleste foregår på radiologiske og nukleærmedisinske enheter i OUS og på Ahus. Ph.d.-studenter er en viktig del av denne aktiviteten.  Alle nye forskningsprosjekter ved OUS vurderes i Forskningsutvalget for Avdeling for Radiologi og Nukleærmedisin (ARN). Akademiske ansatte ved Institutt for klinisk medisin deltar i dette.

Forskergrupper

Publisert 30. mars 2011 22:49 - Sist endret 24. mai 2018 08:23