Vi forsker på: Biostatistikk

Forskningsområdet biostatistikk inkluderer utvikling og anvendelse av statistisk metode på et bredt spekter av emner innenfor medisin, helsefag og biologi.

Illustrasjon: colourbox.com

Nesten all form for medisinsk og helsefaglig forskning krever i dag statistisk analyse. Som en naturlig konsekvens av tilgang på stadig mer komplekse data og gjennomføring av komplekse studier, øker også kravene til statistisk metode.

En viktig del av fagfeltet biostatistikk er å formidle kunnskap om riktig bruk av statistisk metode i forhold til en gitt problemstilling. Videre vil det i mange situasjoner måtte utvikles nye metoder for å oppnå en optimal utnyttelse av den informasjonen som ligger i de dataene som samles inn.

Ved IMB drives det metodeforskning innenfor

  • måleusikkerhet
  • overlevelsesanalyse
  • kausal inferens
  • høydimensjonale modeller
  • stokastiske modeller
  • metoder i observasjonelle studier
  • nettverksmodeller

Forskergrupper

Forskningssentre

Publisert 6. mai 2011 14:50 - Sist endret 24. mai 2018 12:38