Vi forsker på: Farmakologi og medikamentbruk

Farmakologi er læren om hvordan legemidler virker på kroppen og hvordan kroppen håndterer disse legemidlene. Bruk av legemidler er helt fundamentalt ved behandling av ulike sykdommer, og dette forutsetter innsikt i legemidlenes grunnleggende egenskaper.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Siden bruken av legemidler er så avgjørende for behandlingen av diverse sykdommer, gjennomsyrer farmakologiske problemstillinger dagens medisin. Det er viktig å ha sterke farmakologiske forskningsmiljøer for å holde høy kompetanse i et fagfelt som er i rask forandring og for å ha uavhengighet i forhold til legemiddelindustri og offentlig forvaltning.

Forskningen

Ved fakultetet er forskningen i stor grad konsentrert rundt områdene hjerte-kar-farmakologi, kreftfarmakologi og behandlingskvalitet. Forskning om bruk av antibiotika og resistensutvikling knyttet til bruken av dette står også sentralt.

Relevante stikkord: Medikamenter, farmakodynamikk, farmakokinetikk, farmakogenetikk

Forskergrupper

Forskningssentre

Publisert 30. mars 2011 23:31 - Sist endret 24. mai 2018 08:25