Vi forsker på: Forebygging og mestring

Innenfor forskning om forebyggende arbeid ser forskerne på sammenhenger mellom risikofaktorer og sannsynlighet for eller utvikling av sykdom. Temaer innefor dette forskningsfeltet dreier seg også om hvordan enkeltmennesker og befolkningsgrupper mestrer dagliglivet med redusert helse og hvordan forebyggende arbeid kan bedre folkehelse.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Stikkord for dette temaet:

  • Læring og mestring
  • Forebygging
  • Ernæring
  • Psykiatri
  • Barnepsykiatri
  • Rusomsorg
  • Livsstilssykdommer

Forskergrupper

Forskningssentre

Publisert 24. mars 2011 12:52 - Sist endret 24. mai 2018 08:26