Vi forsker på: Medisinsk etikk og forskningsetikk

Medisinsk etikk er et fagområde som søker å analysere og forstå de ulike etiske dilemmaer og utfordringer som helsetjenesten og dens medisinske og helsefaglige utøvere står overfor i møte med den enkelte pasient, pårørende, kolleger og samfunnet forøvrig.

Illustrasjon: colourbox.com

Historisk har medisinsk etikk røtter tilbake til antikkens greske medisin, men som akademisk disiplin har faget en historie på knapt 45 år.

Norge var veldig tidlig ute da en av de første doktoravhandlingene innen fagområdet, ‘Kontrollerte kliniske forsøk på mennesker’, ble skrevet allerede i 1966 av legen, Erik Enger. Dette var samme året som Henry K. Beecher’s artikkel “Ethics and Clinical Research” sente sjokkbølger gjennom det amerikanske medisinske establishment. Artikkelen som ble publisert i New England Journal of Medicine dokumenterte flere eksempler på grove forskningsetiske overtramp begått av fremtredende amerikanske medisinske forskere.

Disse avsløringer og utviklingen av avansert medisinsk teknologi som muliggjorde nyre- og hjertetransplanatsjoner gjorde at man både i USA og i flere europeiske land, så nødvendigheten av etablere medisinsk etikk som et eget akademisk fag, samtidig som prosessen med å etablere forskningsetiske komiteer også ble igangsatt i mange land. I Norge førte dette til opprettelsen av Rådet for medisinsk forsknings etikkutvalg i 1978 og et system av regionale forskningsetiske komiteer i 1988. Året etter ble Senter for medisinsk etikk (SME) etablert som et tverrfaglig senter for forskning, undervisning, kompetanseoppbygging og formidling innen medisinsk etikk.

Forskergrupper

Forskningssentre

Publisert 24. mars 2011 12:48 - Sist endret 24. mai 2018 08:26