Vi forsker på: Helseinformatikk

Helseinformatikk er et tverrfaglig forskningsområde som kombinerer kunnskap fra helsefagene, informasjonsvitenskap og datafag. 

Foto: Anne Moen

Det er en viktig målsetting å bidra til kvalitet, sikkerhet og effektivitet innen helsetjenesten gjennom forskning på design, utvikling og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) til helseformål.

Helseinformatikk er studiet av informasjon og informasjonshåndtering i helsefagene.

Informasjonens relevans er ofte situasjonsbestemt og brukerne har gjerne behov for ulike informasjonselementer. Teknologien bidrar til at informasjonsflyt, tilgang til og fordeling av informasjon og kunnskap radikalt forandres, og da er det også nødvendig å ta hensyn til pasientsikkerhet og personvern.  

Standarder

Innenfor helseinformatikk forskes det mye på å etablere standarder for såkalt teknisk og funksjonell interoperabilitet. Det skal bidra til samarbeid og samhandling basert på mest mulig hensiktsmessig informasjonsutveksling:

  • mellom helsearbeidere
  • mellom helsearbeidere og pasienter
  • mellom institusjoner
  • mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten

Kunnskapsbaserte praksismodeller

Et annet område innen helseinformatikk er å undersøke arbeidsprosesser og hvordan praksis endres når det utvikles eller tas i bruk ny teknologi. Slik sett kan forskningen i helseinformatikk bidra til kunnskapsbaserte praksismodeller som tar opp i seg visjoner som ”sømløse pasientforløp”, og som støtter mobilitet blant både pasienter og helsearbeidere.

Læringsressurser og sosiale medier

Innenfor helseinformatikk utvikler og studerer vi også bruken av læringsressurser der helsepersonell kan trene spesielle ferdigheter, og sosiale medier der pasienter, pårørende og helsepersonell kan samarbeide eller dele erfaringer om sykdom og helse.

Forskergrupper

Forskningssentre

Publisert 24. mars 2011 09:26 - Sist endret 24. mai 2018 08:27