Vi forsker på: Hjerne og nervesystem

Hjernen er vårt viktigste organ, den representerer mennesket selv. Alle bevegelser, følelser, handlinger og tanker er knyttet til hjernen. Det er forståelig at selv små forstyrrelser i funksjon og struktur leder til sykdom, og ofte til sykdom med alvorlige konsekvenser.

Illustrasjon: colourbox.com

I alt 35 prosent av all sykelighet og sykdomsbelastning i vestlige samfunn forårsakes av hjernesykdommer. Om lag hver tredje person i befolkningen rammes minst en gang i livet av forstyrrelser i hjernen som for eksempel Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, epilepsi, hjerneslag, schizofreni, depresjon, multippel sklerose og kroniske smertetilstander. Uansett om man ser på tapte leveår, funksjonstap, lidelse eller økonomisk belastning for samfunnet, spiller nevrologiske og psykiatriske sykdommer en hovedrolle.

Sykdommer og skader som rammer hjernen, er derfor den viktigste medisinske utfordringen for samfunnet, og en svøpe for svært mange familier og enkeltpersoner. Dette er tilfelle i et moderne og velutviklet samfunn som Norge, men vil i enda større grad kunne ha konsekvenser i land som mangler både et velutbygd helsevesen og god infrastruktur på flere samfunnsområder.

Hjerneslag rammer 15 000 nordmenn hvert år, mens ti prosent av alle over 65 år har Alzheimers sykdom. Dette er sykdommer som vil øke i omfang når det blir flere eldre mennesker. Multippel sklerose (MS) har høyere forekomst i Norge enn i nesten alle andre land. Psykiatrisk sykdom opptrer hyppig i alle aldere og krever ofte omfattende behandling og oppfølging. I utviklingsland vil hjernesykdommer knyttet til infeksjoner og hodeskader særlig ramme barn og unge. I disse landene er også behandlings muligheter svært mangelfulle muligheter til behandling i den akutte situasjon, og det finnes oftest ingen strukturert rehabilitering etter sykdom og skader i hjernen. I tillegg kommer at det i mange land er fordommer knyttet til det å ha hjernesykdom, noe som medfører isolasjon og liten eller ingen vilje til å hjelpe.

Forskning om hjernen, dens oppbygging og funksjoner, dens sykdommer og konsekvensene av disse samt de sanseorganer, nerver og muskler som formidler kontakten med menneskets omverden – er gjenstand for en omfattende forskning ved fakultetet.

Forskergrupper

Publisert 5. mai 2011 18:38 - Sist endret 14. aug. 2018 08:47