Vi forsker på: Hjerte, kar, og lunger

Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken blant befolkningen i den vestlige verden, og øker i utviklingsland. En bedre innsikt i hvordan hjerte-, lunge-, og karsystemet fungerer i den syke og den friske organismen kan bidra til forbedret behandling i framtiden.

Ulike sykdommer kan oppstå som gjør at enkelte eller flere av forutsetningene for at hjertet skal fungere normalt, ikke lenger oppfylles. For mange av sykdommene har vi ikke full innsikt i detaljer i sykdomsprosessen, og dermed har vi også en del sykdommer og tilstander hvor behandlingen kan bli bedre. Ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo er forskergrupper engasjert i både kliniske og grunnforskningsmessige aspekter av dette.

Hjertets oppgave er å pumpe oksygenrikt blod rundt til kroppens organer, og transportere oksygenfattig blod til lungene hvor gassutveksling skjer. For at hjertet skal klare denne jobben godt, trenger hjertemuskelen å jobbe med en regelmessig rytme som den lager selv. Videre må muskelen kunne slå kraftig for å forsyne kroppens organer tilstrekkelig. En forutsetning for god hjertefunksjon er at også hjertets egen blodforsyning via de såkalte koronararteriene er god. Videre bør blodårene være av riktig stivhet/elastisitet for ikke å gi motstand til pumpens arbeid. Lungenes struktur bør være intakt for å sørge for en rask gassutveksling.

Forskergrupper

Forskningssentre

Emneord: Hjertefysiologi, Lungemedisin, Hjertesykdommer, Kols, Hjerteinfarkt, Hjerterytme, Medfødte hjertefeil, Lungesykdommer, Astma, Pneunomi
Publisert 24. mars 2011 12:54 - Sist endret 13. aug. 2018 09:38