Vi forsker på: Diabetes og hormoner

Diabetes er en kronisk sykdom som kjennetegnes av for høye sukkernivåer i blodet.Insulin er et hormon som kontrollerer sukkernivået i kroppen. Diabetes kan komme av for lite insulin, resistens mot insulin eller begge deler.

Hormoner er samlebetegnelse for forskjellige kjemiske substanser som i meget små konsentrasjoner transporteres med blodet til målorganer og målceller, hvor de utløser bestemte fysiologiske responser.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det forskes på diabetes og hormoner ved alle fakultetets tre institutter.

Hormonene...

  • Deltar i regulering av væske- og elektrolyttbalansen.
  • Er av betydning for organismens tilpasning til stress og påkjenninger av forskjellig art.
  • Deltar i regulering av vekst og utvikling.
  • Er av avgjørende betydning for kjønnsdrift og forplantning.
  • Deltar i regulering av blodcelleproduksjonen i benmargen.
  • Deltar i regulering av energibalansen

Sammen med det autonome nervesystem kontrollerer og integrerer hormoner den enzymatiske omdannelsen av næringsstoffer og absorpsjon av næring fra tarmen, og også omsetning og transport av bl.a. glukose og lipider i blodet og gjennom cellemembraner.

Relevante stikkord: Diabetes, hormoner, livsstil, metabolisme, ernæring, stoffskifte

Forskergrupper

Forskningssentre

Publisert 30. mars 2011 22:53 - Sist endret 24. mai 2018 08:28