Vi forsker på: Hud

Huden er menneskets største organ. Hudsykdommer og behandling av disse er et krevende område.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Huden er et signalorgan - den sender signaler til omverdenen og påvirkes av vårt ytre miljø. Huden beskytter oss både innvendig og utvendig. Den holder kroppens indre stabilt og beskytter oss samtidig mot det ytre miljøet. I huden dannes det en rekke stoffer som virker inn på andre organer i kroppen, som benmargen og immunsystemet.

Forskning innen blant annet molekylærbiologi og immunologi har gitt ny innsikt i mekanismene for utvikling av mange hudsykdommer. Vi har også fått nye behandlingsmetoder, og mye behandlig skjer i dag poliklinisk.1

Forskergrupper

1. Informasjonen i denne artikkelen er hentet fra "Hudsykdommer - Diagnose, pleie og behandling" av Ole Fyrand, Universitetsforlaget 1997

Publisert 30. mars 2011 22:55 - Sist endret 24. mai 2018 08:29