Vi forsker på: Blod og immunologi

Immunologi er læren om immunforsvaret, det vil si hvorfor og hvordan vi holder oss friske i et miljø der bakterier og virus omgir oss hele tiden, og der det hele tiden skjer skader i kroppens egne celler som potensielt kan føre til dødelig kreft. Immunologi er også læren om hvordan vi blir immune etter gjennomgått infeksjonssykdom eller vaksinasjon, og hvordan disse mekanismene kan utnyttes i behandling av ulike sykdommer.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Immunologi

Immunsystemets celler og virkestoffer er tett knyttet til blodet, og både immun- og blodceller har sin opprinnelse i beinmargen. Sykdommer som rammer beinmargen får derfor konsekvenser både for immunsystemet og for blodet.

AIDS-epidemien de to siste tiårene har på en dramatisk måte vist betydningen av å ha et effektivt immunsystem i forsvaret mot infeksjoner og kreft, og at mangelfull immunitet kan være livsfarlig. Fordi det er avgjørende at immunsystemet kan skille mellom eget friskt vev og fremmede eller skadete celler, balanserer immunsystemet hele tiden på en knivsegg der for lite respons kan gi infeksjon eller kreft og for mye eller feil reaksjon kan gi autoimmun sykdom. Kunnskap om immunsystemets virkemåte har gjort det mulig å dempe virkningen av en overaktiv immunrespons.

I framtiden er håpet å kunne behandle autoimmune sykdommer som leddgikt, multippel sklerose og cøliaki ved å påvirke de sykdomsframkallende immunreaksjonene.

Immunologisk forskning ved UiO omfatter kroppens forsvar mot infeksjoner og kreft, men også regulering av betennelse og autoimmunitet. Det arbeides for å avdekke molekylære mekanismer for gjenkjenning, signaloverføring og samspill mellom de ulike grener av immunsystemet.

Blod

Blodet er viktig for transport av oksygen til alle kroppens celler. Blodet er også den viktigste middelet for transport av næringsstoffer, avfallstoffer og signalstoffer til og fra cellene i kroppen. Mindre skader på blodkarene blir effektivt reparert av komponenter i blodet selv, slik som koagulasjonsfaktorer og blodplater. Blodsykdommer omfatter både cellene og reparasjonsfaktorene som blodet inneholder.

Forskning på blodsystemet ved UiO omfatter koagulasjonssystemet, blodkreft med mer.

Forskergrupper

Forskningssentre

Publisert 30. mars 2011 22:51 - Sist endret 24. mai 2018 08:29