Vi forsker på: Kultur og Helse

Sykdom og helse oppfattes i mange sammenhenger som biologiske fenomener. Men forskning innen kultur og helse viser hvordan kulturelle og sosiale forhold virker inn på sykelighet og folks erfaringer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hva betyr sykdom for den som er berørt? Hvordan fortolker den som er syk sine symptomer? Hva oppfattes som helse på tvers av ulike kulturer og tidsperioder? Kultur og helse er et tverrfaglig forskningsområde som kaster lys over den medisinske disiplinens relasjon til samfunn, ideer og historie. Mye av forskningen på kultur og helse tar opp i seg metodikk og tematikk fra humanistiske fag. Forskningen omfatter fagområder som medisinsk antropologi, medisinsk historie, humanistiske helsefag, innvandrerhelse og internasjonal helse.

Forskergrupper

Publisert 24. mars 2011 09:31 - Sist endret 24. mai 2018 08:31