Vi forsker på: Psykisk helse og avhengighet

Det forskes på emnet, både ved Klinmed og Helsam. Ved Klinmed er det helt konkret psykiatri man forsker på.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Psykiske lidelser og ruslidelser

Psykiske lidelser og ruslidelser er blant de viktigste årsakene til uførhet på verdensbasis. I WHOs oversikt over de 10 sykdommene som bidrar mest til uførhet (”Years Lived with Disability”) på verdensbasis finner vi ialt fire psykiske lidelser i tillegg til alkoholrelaterte sykdommer.

Psykiske lidelser, inkludert de som er forårsaket av rusmisbruk, er bakgrunn for halvparten av alle uføreytelser til yngre i Norge. Sykdommene forårsaker også betydelig personlig belastning for den som rammes, og de har også en betydelig overdødelighet. Forskning på årsaksfaktorer, behandling og konsekvenser av psykiske lidelser er derfor et viktig område for alle de tre instituttene ved Det medisinske fakultet.

Ved Institutt for klinisk medisin er hovedfokuset forskning på psykiatriske sykdommer og rusmiddelavhengighet. Dette forskningsfeltet er både komplisert og spennende. Forskningen strekker seg fra undersøkelser av hjernecellenes funksjon til hvordan samtalebehandling kan bidra til personlig endring, og fra medfødte lidelser hos barn til utviklingen av demens hos eldre.

Det er et stort forskningsfokus på de tidlige fasene av sykdommene. Den største pasientgruppen som deltar i forskning er derfor unge voksne, siden de fleste alvorlige psykiske lidelsene og ruslidelsene utvikler seg i denne aldersgruppen. Forskningen er i stor grad tematisk organisert, det vil si at forskjellige metoder brukes til å undersøke en bestemt sykdom eller ett bestemt fenomen. Disse metodene inkluderer molekylærgenetiske undersøkelser, laboratorieprøver, bruk av moderne billeddiagnostikk og personlige intervjuer inkludert kvalitative metoder.

Forskergrupper

Forskningssentre

Publisert 30. mars 2011 23:17 - Sist endret 24. mai 2018 08:35