Vi forsker på: Sanseorganer

Sanseorganer er organer som tar imot impulser fra omgivelsene og formidler disse videre via perifere nerver til sentralnervesystemt (hjerne og ryggmarg).  Disse omfatter huden (følesans), nesen (luktesans), øret (hørsel og kroppsposisjon), munnhulen (smakssans) og øyet (syn).  Det forskes på alle disse organene på fakultetet.

Undersøkelse av øre. Illustrasjon: colourbox.com

Forskergrupper

Publisert 25. mai 2011 23:19 - Sist endret 24. mai 2018 08:37