Vi forsker på: Stamceller

Stamceller er celler som ennå ikke er ferdig spesialisert og som har evnen til å fornye seg ved celledeling og gi opphav til et utvalg av spesialiserte celletyper.

Nasjonalt senter for stamcelleforskning. Foto: Gunnar F. Lothe

Stamceller finnes i fosteret og mange forskjellige steder i den ferdig utviklede kroppen til mennesker og dyr. Siden stamceller kan gi opphav til forskjellige celletyper, er forskning på stamceller av interesse ut ifra muligheten for bruk i regenerasjon av vev og organer, samt andre typer terapi.

Alle celler i kroppen stammer fra embryonale stamceller som finnes i fosteret noen dager etter befruktning. Når kroppen er ferdig utviklet finnes det fortsatt noen stamceller som ligger latente i de fleste, om ikke alle organer. Hos et friskt individ vil alltid noen celler dø, og i mange organer (særlig hud, benmarg, og tarm) vil stamcellene erstatte disse med nye celler etter behov. Men hos enkelte organer er stamcellene dessverre ikke aktive nok til å erstatte celler som dør, slik at sykdommer og skader medfører funksjonsutfall.

Det foregår intens forskningsaktivitet verden over med henblikk på å stimulere kroppens egne stamceller til å danne nye celler, eller å implantere stamceller til å erstatte celler som har gått tapt. I tillegg brukes stamceller til testing av nye medikamenter og til å skape cellebaserte sykdomsmodeller som er lettere å studere enn sykdom i dyremodeller eller hos pasienter. En viktig del av stamcelleforskningen er også rettet mot kreftstamceller som kan være utgangspunktet for flere former for kreft.

Nasjonalt senter for stamcelleforskning

Stamcelleforskning ved det medisinske fakultet er forankret i Nasjonalt senter for stamcelleforskning, som administreres av OUS-Rikshospitalet og ligger på Institutt for medisinske basalfag (IMB). Senteret omfatter for tiden 8 forskningsgrupper ved IMB og OUS, samt en rekke assosierte forskningsgrupper. Flere opplysninger om Senteret finnes på www.stemcellnorway.org.

Forskergrupper

Forskningssentre

Publisert 14. apr. 2011 10:54 - Sist endret 22. juni 2018 07:30