English version of this page

Reidun Birgitta Jahnsen

Universitetslektor - Avdeling for folkehelsevitenskap
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b, 0372 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern, 0318 Oslo
Andre tilknytninger Teknisk-adminstrativ gruppe