Nettsider med emneord «COVID-19»

Publisert 26. nov. 2021 10:18

Public health mitigation measures such as social distancing, closing training centers and wearing face masks have been used during the Covid-19 pandemic. However, the benefits and harms of these measures are poorly understood.  

Publisert 5. nov. 2021 08:04

Prosjektet fokuserer på et presserende problem i global helse: responsen fra afrikanske helsesystemer på Covid-19-pandemien.

Publisert 5. nov. 2021 08:04

This project addresses an urgent issue in global health: the response of African health systems to the Covid-19 pandemic.

Publisert 23. mars 2021 11:12

This study aims to better understand why there has been so few trials of non-pharmaceutical interventions since the beginning of the COVID-19 pandemic. 

Lege som gir pass med covid-bevis
Publisert 12. mars 2021 11:02

Vil vi i framtiden trenge vaksinepass for å gå til frisøren?

Publisert 22. mai 2020 09:24

The Rapid-Cycle Re-Implementation of TRAining Facilities in Norway (TRAiN) study will investigate whether it is safe to reopen Norwegian training facilities after the COVID-19 pandemic.

TRAIN-studiens logo
Publisert 20. mai 2020 14:56

TRAiN-studien er en randomisert utprøving av gjenåpning av treningssentre i Norge etter COVID-19 pandemien.

Bildet kan inneholde: logo, font.
Publisert 27. mars 2020 15:59

Covid-19 setter det norske helsevesen på prøve. I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke hvordan pandemien håndteres i kommunehelsetjenesten.