Nettsider med emneord «Digitale helsetjenester»

Publisert 4. sep. 2018 10:40

Ved bruk av kvalitative metoder utforsker denne studien hvordan det relativt nye tilbudet om å logge inn og lese egen pasientjournal via pasientportalen helsenorge.no integreres som en del av spesialisthelsetjenesten.