Nettsider med emneord «Komplekse intervensjoner»

Bildet kan inneholde: blomstrende plante, blomst, anlegg, vår.
Publisert 3. mars 2020 10:45

Mandag 15. juni har vi invitert professor Aslak Steinsbekk ved NTNU for å holde en åpen forelesning om "Realist evaluation". Arrangementet vil bli gjennomført som webinar via Zoom. 

Bildet kan inneholde: gul, tekst, linjekunst, linje, design.
Publisert 1. nov. 2019 14:22

Målet til forskergruppen KompIHS er å bidra til metodeutvikling og teoriutvikling knyttet til forskning på komplekse intervensjoner i helsetjenestene.

Bildet kan inneholde: gul, tekst.
Publisert 31. okt. 2019 13:29

Forskergruppen "Komplekse intervensjoner i helsetjenestene" (KompIHS) inviterer til åpen forelesning og diskusjon over temaet: Utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner med fokus på konteksten for implementering.

Bildet kan inneholde: natur, tre, grønn, branch, anlegg.
Publisert 27. mars 2015 15:16

Denne randomiserte kontrollerte studien har som hensikt å undersøke om en samtalebasert psykososial intervensjon påvirker psykososialt velvære etter hjerneslag.