Nettsider med emneord «antibiotikaresistens»

Publisert 17. jan. 2022 12:45

Gjennom JPIAMR-PAAN-nettverket skal det utvikles bestepraksis-verktøy og -ressurser for å forbedre gjennomgang og tilbakemelding på antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Publisert 10. mars 2021 09:52

 

I flere tiår etter 1945 var antibiotika et kraftig symbol på medisinsk teknologi og fremgang. Men hvorfor er det ingen nye klasser av antibiotika lenger? Det skal dette prosjektet forske på.

Lege på legekontor med en mor og et barn. Legen lytter på barnet,
Publisert 21. nov. 2019 15:48

Norske fastleger er opptatt av antibiotikaresistens og det er en klar reduksjon i forskrivning av antibiotika blant fastleger som har deltatt på kurs i riktigere antibiotikabruk.

Publisert 1. okt. 2019 11:01