Nettsider med emneord «community care»

Optim-park logo i farger
Publisert 16. okt. 2019 12:57

Optimization of community resources and systems of support to enhance the process of living with Parkinson’s Disease: a multisectoral intervention

Optim-park logo i farger
Publisert 16. okt. 2019 10:22

Den overordnede hensikten til prosjektet er å bidra til utviklingen av et tilpasset tverrsektorielt tjenesteforløp for personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende.