Nettsider med emneord «forskerskole»

Bildet kan inneholde: Sosial gruppe, Team, Samfunnet, Ungdom, Begivenhet.
Publisert 15. apr. 2019 13:14

Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE arrangerte kurset «Metasynthesis - Research Course in Advanced Qualitative Methods» mandag 8.april til onsdag 10.april, 2019, i Oslo.

Publisert 31. jan. 2019 10:59

Metasynthesis is research on qualitative research and several methods have been developed to synthesize qualitative studies in various fields and disciplines. Meta-ethnography is one of the most used interpretative metasynthesis methods in development. Metasynthesis research has the potential to benefit human and societal development, and may contribute to the use of qualitative research findings in decision-making. Metasynthesis research studies may advance the critical philosophical, theoretical and methodological knowledge and discussion that is relevant to the development of qualitative research.

Publisert 6. juni 2016 12:02
Publisert 12. juni 2013 12:27

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin ble opprettet i 2013 og er finansiert av Norges forskningsråd. Forskningsrådet tildelte i alt 218 mill kr til ti nye nasjonale forskerskoler i denne søknadsrunden, og tildelingen er gjort for perioden 2013-2020. Gjennom satsingen på nasjonale forskerskolen ønsker NFR å bidra til å styrke forskerutdanningen innenfor fagområder som vil stå sterkere gjennom samarbeid mellom institusjonene.

Publisert 12. juni 2013 10:11

Det er gledelig å se at det er stor interesse for forskerskolen i allmennmedisin. Vi har mottatt søknader fra Ph.d-studenter knyttet til alle de fire medisinske fakultetene i landet, og regner med å ha opptaket klart i slutten av måneden.