Nettsider med emneord «kommunikasjon»

Publisert 2. aug. 2022 12:34
Publisert 4. mai 2022 14:36

En eldre bruker med en kronisk sykdom er sosial og kontaktsøkende. Vedkommende spør de ansatte om å møtes på fritiden deres, sender dem venneforespørsler på sosiale medier, og noen reiser på turer og lignende med vedkommende. Flere ansatte gjør tjenester for vedkommende utenom deres arbeidstid.

Publisert 2. mai 2022 14:49

En ung voksen kvinnelig bruker mottar helsetjenester i et bofellesskap. I bofellesskapet arbeider det mannlige pleiere. Brukers pårørende er imot at bruker blir stelt av menn, og pårørende henter brukeren hjem under skift der det er mannlige pleiere på vakt.

Publisert 1. nov. 2021 13:34

Ektefelle til en mann med langtidsplass på sykehjem ble ikke informert om at hennes mann var døende. Hun var på besøk hos mannen den dagen han døde. Senere samme dag ble hun kontaktet og informert om at han var død. Hvordan kunne avdelingen bedre ivaretatt ektefellen? 

Publisert 14. aug. 2018 08:47
Publisert 24. jan. 2014 15:30
Publisert 15. nov. 2013 13:28

Pasienten er  i 50-årene, gift og med to barn i 20-årene. Pasienten har kreft med spredning, og får palliativ behandling. Smertene behandles med smertepumpe (kontinuerlig subkutan infusjon). Ved aktuelle innleggelse vurderes pasienten til å være i terminal fase. Det er ikke lenger aktuelt med hjemreise. Pasienten har ikke appetitt, er slapp og sliten. Pasienten er våken og kan kommunisere.