English version of this page

Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester (CHARM)

Postadresse Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Nedre Ullevål 9
0850 Oslo
Telefon +47 22850550
E-post info@helsam.uio.no
Stedkode 520011

Ansatte

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Svendsen, Edel Jannecke Førsteamanuensis +47 22850568 e.j.svendsen@medisin.uio.no