English

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Postadresse
Besøksadresse
Stedkode 521400

Ansatte

Listen inneholder 77 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Abebe, Fekadu Seniorforsker +47-22850623 fekadu.abebe@medisin.uio.no
Ahmed, Misra Abdulahi Universitetslektor m.a.ahmed@studmed.uio.no
Asaduzzaman, Muhammad Stipendiat +47-96835658 muhammad.asaduzzaman@medisin.uio.no
Aye, Win Thuzar Student w.t.aye@medisin.uio.no
Bannister, David Postdoktor +47-22844638 david.bannister@medisin.uio.no
Bjerke, Lise Stipendiat +47-22858929 lise.bjerke@medisin.uio.no Global helse, antibiotikaresistens, India, Sør-Asia, matsikkerhet
Bjertness, Espen Professor +47-22850636 espen.bjertness@medisin.uio.no
Bruusgaard, Dag +47-22850616 dag.bruusgaard@medisin.uio.no
Caugant, Dominique A Professor II +47-22844637 d.a.caugant@medisin.uio.no
Choi, Hye Jung Stipendiat h.j.choi@medisin.uio.no
Claussen, Bjørgulf +47-22850614 +47-91718690 (mob) bjorgulf.claussen@medisin.uio.no Diabetes, Trygdemedisin
Cyr, Pascale-Renée Stipendiat p.r.cyr@medisin.uio.no
Dahl, Cecilie Forsker +47-22850630 cecilie.dahl@medisin.uio.no
Degerud, Eirik eirik.degerud@medisin.uio.no
Dussauge, Isabelle Postdoktor +47-22850596 isabelle.dussauge@medisin.uio.no
Egenberg, Herman Undvp u/gdkj.ped.utd herman.egenberg@studmed.uio.no
Fjeld, Heidi Førsteamanuensis +47-22850603 heidi.fjeld@medisin.uio.no
Fretheim, Atle Professor II atle.fretheim@medisin.uio.no
Giddaluru, Sudheer Postdoktor sudheer.giddaluru@medisin.uio.no
Gradmann, Christoph Professor +47-22850615 christoph.gradmann@medisin.uio.no
Haaland, Inga Stipendiat inga.haaland@medisin.uio.no
Haave, Per Forsker +47-22850605 +47-94246123 (mob) +47 99465179 per.haave@medisin.uio.no
Hagen, Hallvard Vitenskapelig assistent hallvard.hagen@studmed.uio.no
Haraldsen, Ingvild Vitenskapelig assistent ingvihar@student.sv.uio.no
Hassan, Soheir Student +47-46531371 (mob) soheir.hassan@studmed.uio.no
Heen, Espen Kolstad e.k.heen@medisin.uio.no
Hilden, Per Kristian Førsteamanuensis +47-93677775 (mob) p.k.hilden@nkvts.no
Holmboe-Ottesen, Gerd Professor emeritus +47-22850626 gerd.holmboe-ottesen@medisin.uio.no
Holst, Christine Stipendiat christine.holst@medisin.uio.no
Høstmark, Arne Torbjørn Professor emeritus +47-22844629 a.t.hostmark@medisin.uio.no
Ingstad, Benedicte Professor emeritus +47-22850594 +47-94467184 (mob) benedicte.ingstad@medisin.uio.no
Ismail, Warsan Undvp u/gdkj.ped.utd warsan.ismail@studmed.uio.no
Kollerud, Ruby Del Risco Postdoktor +47 47970236 r.d.r.kollerud@medisin.uio.no kreft
Kristensen, Petter Professor emeritus petter.kristensen@medisin.uio.no
Kvammen, Ole Christian Førstekonsulent 95264952 o.c.kvammen@medisin.uio.no publikasjoner
Larsen, Øivind Professor emeritus +47-22850673 +47 415 415 34 oivind.larsen@medisin.uio.no
Letting, Guro Steine Universitetslektor g.s.letting@studmed.uio.no
Lichtwarck, Hanne Stipendiat +47-22850635 hanne.lichtwarck@medisin.uio.no
Lie, Anne Helene Kveim Førsteamanuensis +47-22850607 +47 45471011 a.h.k.lie@medisin.uio.no
Lillestøl, Kristine kristine.lillestol@medisin.uio.no
Lodhi, Ayub Nazmuddin Vitenskapelig assistent a.n.lodhi@studmed.uio.no
Madar, Ahmed Ali Forsker +47-22850634 +47-99486552 (mob) a.a.madar@medisin.uio.no
Magnus, Per Professor II +47-22042398 per.magnus@medisin.uio.no
Mburu, Christina Brux Universitetslektor +47-22850613 c.b.mburu@medisin.uio.no
Meyer, Haakon E Professor +47-22850649 h.e.meyer@medisin.uio.no
Middelthon, Anne-Lise Orvin Professor +47-22850591 a.l.o.middelthon@medisin.uio.no Kvalitativ metode, Medikalisering av hverdagen, Migrasjons helse, Seksuell og reproduktiv helse, 'Utsatte' grupper
Mmbaga, Elia Førsteamanuensis +47-22850632 +4747728384 elia.mmbaga@medisin.uio.no
Moen, Kåre Førsteamanuensis +47-22850599 +47-90923780 (mob) kare.moen@medisin.uio.no
Muinde, Jacinta Victoria Syombua Postdoktor +47-22850522 j.v.s.muinde@medisin.uio.no
Mørland, Henning Universitetslektor henning.morland@studmed.uio.no
Nafstad, Per Professor +47-22850621 per.nafstad@medisin.uio.no
Nylenna, Magne Professor II +47-22850532 91135180 magne.nylenna@medisin.uio.no
Næss, Øyvind Førsteamanuensis +47-22850663 oyvind.nass@medisin.uio.no
Olsen, Anne Olaug Førsteamanuensis +47-22850641 +47 417 48 317 a.o.olsen@medisin.uio.no
Omsland, Tone Kristin Førsteamanuensis +47-22850606 t.k.omsland@medisin.uio.no
Ottersen, Trygve Førsteamanuensis +47-22850537 trygve.ottersen@medisin.uio.no Global helse
Prince, Ruth Jane Førsteamanuensis +47-22857590 r.j.prince@medisin.uio.no
Rødland, Ernst Kristian Postdoktor +47-23072224 e.k.rodland@medisin.uio.no AMR, One Health, Global health, Migration
Sagli, Gry +47-22850601 gry.sagli@medisin.uio.no
Sajjad, Torunn Arntsen t.a.sajjad@medisin.uio.no
Slagstad, Ketil Stipendiat ketil.slagstad@medisin.uio.no
Solnes Miltenburg, Andrea a.s.miltenburg@medisin.uio.no
Steuernagel, Carolina Borges Rau Stipendiat c.b.r.steuernagel@medisin.uio.no
Stigum, Hein Professor +47-22850630 hein.stigum@medisin.uio.no
Strand, Bjørn Heine Forsker b.h.strand@medisin.uio.no
Sture, Vegard vegard.sture@medisin.uio.no
Sundby, Johanne Professor +47-22850598 90558704 johanne.sundby@medisin.uio.no reproduktiv helse, mødrehelse
Tellnes, Gunnar Professor +47-22850618 +47-90971297 (mob) gunnar.tellnes@medisin.uio.no Sykefravær, Arbeidsrettet rehabilitering, Skadeforebyggende arbeid, helsefremmende arbeid, Natur-Kultur-Helse, NaKuHel, Grønn omsorg, folkehelsearbeid, Trygdemedisin, Samfunnsmedisin, Forebyggende helsearbeid, NAV-medisin
Thorbjørnsen, Vilde Fastvold Stipendiat +47-22845167 v.f.thorbjornsen@medisin.uio.no
Thorsen, Viva Combs +47-22850587 v.c.thorsen@medisin.uio.no
Torbjørnsen, Betina Stipendiat betina.torbjornsen@studmed.uio.no
Tschirhart, Naomi Postdoktor naomi.tschirhart@medisin.uio.no
Tuhin, Md Ahesanul Ameen Student matuhin@student.matnat.uio.no
Valeur, Hanne Støre Stipendiat h.s.valeur@medisin.uio.no
Wagstaff, Anthony Professor II anthony.wagstaff@flymed.uio.no arbeidsmedisin, flymedisin
Wangamati, Cynthia Førstelektor cynthia.wangamati@medisin.uio.no
Wintrup, James Postdoktor +47-22850521 james.wintrup@medisin.uio.no