English

Praksis i allmenn- og samfunnsmedisin modul 7 (PRAKS7)

Postadresse Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Kirkeveien 166
Fredrik Holsts hus
0450 Oslo
Stedkode 521511

Ansatte

Listen inneholder 71 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Remi Universitetslektor remi.andersen@medisin.uio.no
Arnesen, Per Kristian Universitetslektor +47 97748543 p.k.arnesen@medisin.uio.no
Balazs, Endre Universitetslektor endre.balazs@medisin.uio.no
Ballestad, Jonas Røe Universitetslektor j.r.ballestad@medisin.uio.no
Berglund, Helene Universitetslektor helene.berglund@medisin.uio.no
Bjørkman, Mari Universitetslektor mari.bjorkman@medisin.uio.no
Bruset, Stig Universitetslektor +47 97682620 stig.bruset@medisin.uio.no
Burkeland-Matre, Rune Universitetslektor rune.burkeland-matre@studmed.uio.no
Christensen, Stein Lasse Universitetslektor s.l.christensen@medisin.uio.no
Danielsen, Sigurd Haugan Universitetslektor s.h.danielsen@medisin.uio.no
Eidnes, Gerd-Synne Universitetslektor g.s.eidnes@studmed.uio.no
Eikrem, Omar S. Universitetslektor o.s.eikrem@medisin.uio.no
Figger, Astrid Doris Universitetslektor a.d.figger@medisin.uio.no
Finnes, Trine Elisabeth Universitetslektor t.e.finnes@studmed.uio.no Osteoporose
Fiskå, Øystein Seth Universitetslektor o.s.fiska@medisin.uio.no
Fredriksen, Anne Louise F. Universitetslektor a.l.f.fredriksen@medisin.uio.no
Furunes, Håvard Universitetslektor havard.furunes@studmed.uio.no
Garberg, Kari Universitetslektor kari.garberg@medisin.uio.no
Gauslaa, Bente Universitetslektor +47 61329600 +47 91321663 (mob) bente.gauslaa@medisin.uio.no
Gjessing, Mette Universitetslektor mette.gjessing@medisin.uio.no
Greibrokk, Salve Universitetslektor salve.greibrokk@medisin.uio.no
Guttormsen, Gaute Universitetslektor gaute.guttormsen@medisin.uio.no
Hamedi, Diako Universitetslektor diako.hamedi@medisin.uio.no
Hamran, Rolf Universitetslektor rolf.hamran@medisin.uio.no
Hauge-Iversen, Torgeir Universitetslektor torgeir.hauge-iversen@medisin.uio.no
Hegna, Tor Christian Universitetslektor t.c.hegna@medisin.uio.no
Heier, Kai-Ottar Universitetslektor k.o.heier@medisin.uio.no
Hertzberg, Tuva Kolstad Universitetslektor t.k.hertzberg@medisin.uio.no
Hjortland, Andreas Universitetslektor andreas.hjortland@medisin.uio.no
Holmberg, Casper Universitetslektor casper.holmberg@medisin.uio.no
Høghjelle, Tore Olai Universitetslektor t.o.hoghjelle@medisin.uio.no
Høva, Nils Universitetslektor nils.hova@medisin.uio.no
Kontic, Lidija Universitetslektor lidijako@medisin.uio.no
Kristiansen, Ole Knut Universitetslektor o.k.kristiansen@medisin.uio.no
Kvalsvik, Roger Universitetslektor roger.kvalsvik@medisin.uio.no
Latif, Fahim Universitetslektor fahim.latif@medisin.uio.no
Lerner, Arnaldo Universitetslektor arnaldo.lerner@medisin.uio.no
Lindgren, Filip Universitetslektor filip.lindgren@medisin.uio.no
Liodden, Kåre Universitetslektor kare.liodden@medisin.uio.no
Lund, Tor Magne Universitetslektor t.m.lund@medisin.uio.no
Malik, Safdar Universitetslektor safdar.malik@medisin.uio.no
Mariadasan, Kingsley Universitetslektor kingsley.mariadasan@medisin.uio.no
Myhrer, Kristin Sundby Universitetslektor k.s.myhrer@medisin.uio.no
Nizialek, Jan Universitetslektor jan.nizialek@medisin.uio.no
Noer, Inger Universitetslektor inger.noer@medisin.uio.no
Oosterling, Frode Universitetslektor +47 61057907 frode.oosterling@medisin.uio.no
Pedersen, Tore Magnar Universitetslektor torempe@medisin.uio.no
Pham, Goretti Yen Di Universitetslektor g.y.d.pham@medisin.uio.no
Pietrzykowski, Adam Universitetslektor adam.pietrzykowski@medisin.uio.no
Podeniene, Elvyra Universitetslektor elvyrapo@medisin.uio.no
Reimer, Sten Universitetslektor sten.reimer@medisin.uio.no
Renaa, Therese Universitetslektor therese.renaa@medisin.uio.no
Ruud, Anne Universitetslektor anne.ruud@medisin.uio.no
Sagabråten, Ståle Onsgår Universitetslektor s.o.sagabraten@medisin.uio.no
Sanhueza, Charlotte Universitetslektor charlotte.sanhueza@medisin.uio.no
Schiellerup, Peter Universitetslektor peter.schiellerup@medisin.uio.no
Schjønsby, Arne Universitetslektor arne.schjonsby@medisin.uio.no
Seierstad, Tori Guldahl Universitetslektor t.g.seierstad@medisin.uio.no
Sjaastad, Elin Tara Hoel Universitetslektor elinth@student.matnat.uio.no
Skjåk, Øystein Universitetslektor oystein.skjak@medisin.uio.no
Skram, Bente Universitetslektor bente.skram@medisin.uio.no
Solheim, Anne Elisabeth Universitetslektor a.e.solheim@medisin.uio.no
Talsnes, Ove Universitetslektor ove.talsnes@medisin.uio.no
Thune, Tom Henning Universitetslektor t.h.thune@medisin.uio.no
Tønnessen, Kjell-Petter Universitetslektor k.p.tonnessen@medisin.uio.no
Valland, Susanna Fonneland Universitetslektor s.f.valland@medisin.uio.no
Vangen, Sissel Universitetslektor sissel.vangen@medisin.uio.no
Vig, Bjarne Oleg Universitetslektor +47 90099990 (mob) b.o.vig@medisin.uio.no
Witt, Irene Birgitte Ilse Universitetslektor i.b.i.witt@medisin.uio.no
Wulf, Jørn Universitetslektor jornwu@student.matnat.uio.no
Øksnes, Svein Universitetslektor svein.oksnes@medisin.uio.no