Arild Bjørndal

Image of Arild Bjørndal
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postal address Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Publications

 • Axelsdottir, Brynhildur; Eidet, Lise Mette; Dahlgren, Astrid; Hammerstrøm, Karianne Thune; Bjørndal, Arild & Sund, Anne Mari (2020). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for depresjon hos barn og unge- oppdatert versjon. Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak.  ISSN 2535-7220. . doi: 10.21337/1022
 • Elstad, Tiril; Ulleberg, Pål; Klonteig, Sandra; Hisdal, Jonny; Dyrdal, Gunvor Marie & Bjørndal, Arild (2020). The effects of yoga on student mental health: a randomised controlled trial. Health Psychology and Behavioral Medicine.  ISSN 2164-2850.  8(1), s 573- 585 . doi: 10.1080/21642850.2020.1843466
 • Borren, Ingrid; Eidet, Lise Mette; Dahlgren, Astrid; Hammerstrøm, Karianne Thune; Bjørndal, Arild; Sund, Anne Mari & Morken, Ida Sund (2019). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for angstlidelser hos barn og unge- oppdatert versjon. Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak.  ISSN 2535-7220. . doi: 10.21337/1021
 • Dahlgren, Astrid; Morken, Ida Sund; Karlsen, Kjersti; Bjørndal, Arild & Ludvigsen, Kristine Horseng (2019). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for psykoselidelser hos barn og unge- oppdatert versjon.. Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak.  ISSN 2535-7220. . doi: 10.21337/1020
 • Fauske, Lena; Bondevik, Hilde; Ahlberg, Karin & Bjørndal, Arild (2019). Identifying bone sarcoma survivors facing psychosocial challenges. A study of trajectories following treatment. European Journal of Cancer Care.  ISSN 0961-5423. . doi: 10.1111/ecc.13119
 • Solhaug, Ida; De Vibe, Michael F.; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Tyssen, Reidar; Bjørndal, Arild & Rosenvinge, Jan H (2019). Long-term mental health effects of mindfulness training: a 4-year follow-up study. Mindfulness.  ISSN 1868-8527.  10(8), s 1661- 1672 . doi: 10.1007/s12671-019-01100-2 Full text in Research Archive.
 • Bergman, Hanna; Kornør, Hege; Nikolakopoulou, Adriani; Hanssen-Bauer, Ketil; Soares-Weiser, Karla; Tollefsen, Thomas Kristian & Bjørndal, Arild (2018). Client feedback in psychological therapy for children and adolescents with mental health problems. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  (8) . doi: 10.1002/14651858.CD011729.pub2
 • Dahlgren, Astrid; Bjørndal, Arild; Weidle, Bernhard & Morken, Ida Sund (2018). Kunnskapsoppsummering: Effekt av tiltak for tvangslidelser hos barn og unge. Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak.  ISSN 2535-7220. . doi: 10.21337/1006
 • Dahlgren, Astrid; Hammerstrøm, Karianne; Bjørndal, Arild & Sund, Anne Mari (2018). Kunnskapsoppsummering: Effekt av tiltak for depresjon hos barn og unge. Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak.  ISSN 2535-7220. . doi: 10.21337/1004
 • Dahlgren, Astrid; Hammerstrøm, Karianne; Bjørndal, Arild; Sund, Anne Mari & Morken, Ida Sund (2018). Kunnskapsoppsummering: Effekt av tiltak for angstlidelser hos barn og unge. Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak.  ISSN 2535-7220. . doi: 10.21337/1003
 • Dahlgren, Astrid; Hammerstrøm, Karianne; Øgrim, Kjell Geir & Bjørndal, Arild (2018). Kunnskapsoppsummering: Effekt av tiltak for ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser hos barn og unge. Håndbok for barn og unges psykiske helse.  ISSN 2535-7220. . doi: 10.21337/1002
 • Dahlgren, Astrid; Morken, Ida Sund; Karlsen, Kjersti & Bjørndal, Arild (2018). Kunnskapsoppsummering: Effekt av tiltak for psykoselidelser hos barn og unge. Håndbok for barn og unges psykiske helse.  ISSN 2535-7220. . doi: 10.21337/1005
 • De Vibe, Michael F.; Bjørndal, Arild; Fattah, Sabina; Dyrdal, Gunvor Marie; Halland, Even & Tanner-Smith, Emily E. (2017). Mindfulness-based stress reduction (MBSR) for improving health, quality of life and social functioning in adults: a systematic review and meta-analysis. Campbell systematic reviews.  ISSN 1891-1803.  13(11) . doi: 10.4073/csr.2017.11 Full text in Research Archive.
 • Littell, Julia; Winsvold, Aina Iren; Bjørndal, Arild & Hammerstrøm, Karianne T. (2017). Functional Family Therapy for families of youth (age 11-18) with behaviour problems. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  2017(1) . doi: 10.1002/14651858.CD006561.pub2
 • O'Toole, Catriona; Furlong, Mairead; Mcgilloway, Sinead & Bjørndal, Arild (2017). Preschool and school-based mindfulness programmes for improving mental health and cognitive functioning in young people aged 3 to 18 years. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  Published ahead of print, s 1- 16 . doi: 10.1002/14651858.CD012518
 • Shlonsky, Aron; Dennis, Jane A; Devine, Ben; Tufford, Lea; Barlow, Jane & Bjørndal, Arild (2016). Mindfulness-based parenting programmes for improving psychosocial outcomes in children from birth to age 18 and their parents. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  2016(11) . doi: 10.1002/14651858.CD012445
 • de Vibe, Michael; Solhaug, Ida; Tyssen, Reidar; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore; Halland, Even & Bjørndal, Arild (2015). Does Personality Moderate the Effects of Mindfulness Training for Medical and Psychology Students?. Mindfulness.  ISSN 1868-8527.  6(2), s 281- 289 . doi: 10.1007/s12671-013-0258-y Full text in Research Archive.
 • Halland, Even; de Vibe, Michael; Solhaug, Ida; Tyssen, Reidar; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore & Bjørndal, Arild (2015). Mindfulness training improves problem-focused coping in psychology and medical students. College Student Journal.  ISSN 0146-3934.  49(3), s 387- 398
 • Kornør, Hege; Bergman, Hanna; Hanssen-Bauer, Ketil; Soares-Weiser, Karla; Tollefsen, Thomas Kristian & Bjørndal, Arild (2015). Client feedback in psychological therapy for children and adolescents with mental health problems. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  (6) . doi: 10.1002/14651858.CD011729
 • Kornør, Hege; Bergmann, Hanna; Maayan, Nicola; Soares-Weiser, Karla & Bjørndal, Arild (2015). Systematic reviews on child welfare services: identifying and disseminating the evidence. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  21(5), s 855- 860 . doi: 10.1111/jep.12391
 • Austvoll-Dahlgren, Astrid; Danielsen, Stein Ove; Opheim, Elin; Bjørndal, Arild; Reinar, Liv Merete; Flottorp, Signe; Oxman, Andrew David & Helseth, Sølvi (2013). Development of a complex intervention to improve health literacy skills. Health Information and Libraries Journal.  ISSN 1471-1834.  30(4), s 278- 293 . doi: 10.1111/hir.12037 Full text in Research Archive.
 • de Vibe, Michael; Solhaug, Ida; Tyssen, Reidar; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore & Bjørndal, Arild (2013). Mindfulness training for stress management: a randomised controlled study of medical and psychology students. BMC Medical Education.  ISSN 1472-6920.  13(107) . doi: 10.1186/1472-6920-13-107 Full text in Research Archive.
 • Austvoll-Dahlgren, Astrid; Bjørndal, Arild; Odgaard-Jensen, Jan & Helseth, Sølvi (2012). Evaluation of a Web Portal for Improving Public Access to Evidence-Based Health Information and Health Literacy Skills: A Pragmatic Trial. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(5) . doi: 10.1371/journal.pone.0037715 Full text in Research Archive. Show summary
 • Bjørndal, Arild (2012). Mangelvare: Forskning for forbedring, I: Øivind Larsen; Atle Fretheim; Ingegerd Frøyshov Larsen & Steinar Westin (red.),  Medisinsk kunnskap - Hvor kommer den fra, og hva brukes den til?.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39912-9.  9.  s 135 - 148
 • Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Bjørndal, Arild (2011). Staff and family relationships in end-of-life nursing home care. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(1), s 42- 53 . doi: 10.1177/0969733010386160
 • Forsetlund, Louise; Bjørndal, Arild; Rashidian, A; Jamtvedt, Gro; O'Brien, MA; Wolf, F; Davis, D; Odegaard-Jensen, J & Oxman, Andy (2009). Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  (2)
 • Forsetlund, Signe Louise; Bjørndal, Arild; Rashidian, Arash; Jamtvedt, Gro; O'Brien, Mary Ann; Wolf, Fredric; Davis, Dave; Odgaard-Jensen, Jan & Oxman, Andrew David (2009). Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  (2) . doi: 10.1002/14651858.CD003030.pub2
 • Bjørndal, Arild (2008). Kunnskapsbasert samfunnsmedisin, I: Øivind Larsen; Anne Alvik; Kristian Hagestad & Magne Nylenna (red.),  Samfunnsmedisin.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34459-4.  Kapittel.  s 551 - 563
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kornør, Hege; Kunøe, Nikolaj & Bjørndal, Arild (2008). Sustained-release naltrexone for opioid dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  (2) . doi: 10.1002/14651858.CD006140.pub2 Show summary
 • Reinar, Liv Merete; Forsetlund, Louise; Bjørndal, Arild & Lockwood, D (2008). Interventions for skin changes caused by nerve damage in leprosy. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  (3)
 • Reinar, Liv Merete; Forsetlund, Signe Louise; Bjørndal, Arild & Lockwood, Diana (2008). Interventions for skin changes caused by nerve damage in leprosy. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  (3) . doi: 10.1002/14651858.CD004833.pub3
 • Forsetlund, Signe Louise; Chalmers, Iain & Bjørndal, Arild (2007). When Was Random Allocation First Used To Generate Comparison Groups In Experiments To Assess The Effects Of Social Interventions?. Economics of Innovation and New Technology.  ISSN 1043-8599.  16(5), s 371- 384 . doi: 10.1080/10438590600982467
 • Gjerberg, Elisabeth & Bjørndal, Arild (2007). Hva er en god død i sykehjem?. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  2(3), s 174- 180 Show summary
 • Winsvold, Aina; Littell, Julia; Bjørndal, Arild & Hammerstrøm, Karianne (2007). Family Therapy for families of Youths (ages 11-18) with behaviour problems. A Systematic review. The Cochrane library.  ISSN 1465-1858.  (2)
 • Fretheim, Atle; Oxman, Andrew David; Håvelsrud, Kari; Treweek, Shaun; Kristoffersen, Doris Tove & Bjørndal, Arild (2006). Rational prescribing in primary care (RaPP): A cluster randomized trial of a tailored intervention. PLoS Medicine.  ISSN 1549-1277.  3 . doi: 10.1371/journal.pmed.0030134
 • Forsetlund, Signe Louise & Bjørndal, Arild (2003). Identifying barriers to the use of research faced by public health physicians in Norway and developing an intervention to reduce them. Journal of Health Services Research and Policy.  ISSN 1355-8196. Show summary
 • Forsetlund, Signe Louise; Bradley, Peter; Forsen, Lisa; Nordheim, Lena Victoria; Jamtvedt, Gro & Bjørndal, Arild (2003). Randomised controlled trial of a theoretically grounded tailored intervention to diffuse evidence-based public health practice. BMC Medical Education.  ISSN 1472-6920. Show summary
 • Forsetlund, Signe Louise; Talseth, KO; Bradley, Peter; Nordheim, Lena Victoria & Bjørndal, Arild (2003). Many a slip between cup and lip: process evaluation of a programme to promote and support evidence- based public health practice. Evaluation review.  ISSN 0193-841X. Show summary
 • Forsetlund, Signe Louise & Bjørndal, Arild (2001). The potential for research-based information in public health: identifying unrecognised information needs. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458. Show summary
 • Forsetlund, Signe Louise & Bjørndal, Arild (1999). Har samfunnsmedisinere tilfredsstillende tilgang til viktige informasjonskilder?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Borchgrevink, Grethe; Lereim, Inggard; Røyneland, Linn; Bjørndal, Arild & Haraldseth, Olav (1996). National health insurance consumption use and chronic symptoms following neck sprain injuries caused by car collisions.. Scandinavian Journal of Social Medicine.  ISSN 0300-8037.  24, s 262- 271
 • Holmen, Jostein; Forsén, Lisa; Hjort, Peter Fredrik; Midthjell, Kristian; Waaler, Hans Thomas & Bjørndal, Arild (1991). Detecting hypertension: screening versus case finding in Norway. BMJ. British Medical Journal.  ISSN 0959-8146.  302(6770), s 219- 222

View all works in Cristin

 • Jamtvedt, Gro; Hagen, Kåre Birger & Bjørndal, Arild (2015). Kunnskapsbasert fysioterapi: metoder og arbeidsmåter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205482715.  205 s. Show summary
 • Bjørndal, Arild; Flottorp, Signe & Klovning, Atle (2013). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. 3. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205449893.  194 s.
 • Bjørndal, Arild; Iversen, Tor; Nygaard, Elizabeth & Waaler, Hans Thomas (1994). Primum nil effundere - du skal ikke sløse : festskrift til Hans Th. Waaler. Statens institutt for folkehelse, Avdeling for samfunnsmedisin, Seksjon for helsetjenesteforskning.  ISBN 0000000000000.  220 s.

View all works in Cristin

 • Kjøbli, John; Engell, Thomas; Tømmerås, Truls; Rognstad, Kristian; Hammerstrøm, Karianne Thune & Bjørndal, Arild (2020). Virksomme elementer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.
 • Austvoll-Dahlgren, Astrid; Bjørndal, Arild; Hammerstrøm, Karianne & Kjøbli, John (2018). Enabling informed treatment choices: development of an evidence portal for children and young people's mental health in Norway (oral-presentation).
 • Austvoll-Dahlgren, Astrid; Bjørndal, Arild; Hammerstrøm, Karianne & Kjøbli, John (2018). Utvikling av en kunnskapsportal om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse: en beslutningstøtteressurs for ansatte i tjenestene (poster- presentation).
 • Solhaug, Ida; De Vibe, Michael F.; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Tyssen, Reidar; Bjørndal, Arild & Rosenvinge, Jan H (2018). Long-term mental health effects of mindfulness training: A 4-year follow-up of an RCT in medical and psychology students.
 • Bjørndal, Arild; Borchgrevink, Christian Fredrik; Frich, Jan C; Gulbrandsen, Pål; Lie, Anne Helene Kveim; Malterud, Kirsti; Røttingen, John-Arne; Tellnes, Gunnar & Westin, Steinar (2017). Per Fugelli. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0800
 • Bjørndal, Arild (2016). Autisme: 60 år med store fremskritt. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Bjørndal, Arild (2016, 11. oktober). Barneprofessorer bekymret for skolestress: – Stadig flere søker hjelp.  VG.
 • Bjørndal, Arild (2016). Vi må få norgesmesterskap i oppvekstvilkår. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Bjørndal, Arild (2016). Vi må motvirke ulikheter ved å investere i de minste. Tilbeste.no.
 • Bjørndal, Arild; Diseth, Trond H & Holte, Arne (2016). Varsko om skolestress. Tilbeste.no.
 • Bjørndal, Arild; Diseth, Trond H & Holte, Arne (2016). Varsko om skolestress. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Austvoll-Dahlgren, Astrid; Helseth, Sølvi & Bjørndal, Arild (2014). Identifying barriers and facilitators to people's ability to obtain health information. The development and evaluation of a web portal to improve health literacy.
 • de Vibe, Michael; Solhaug, Ida; Halland, Even; Tyssen, Reidar; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore; Friborg, Oddgeir & Bjørndal, Arild (2014). Mindfulness Based Stress Reduction for Norwegian medical and psychology students: Pre-post results from a multisite, randomised controlled study.
 • DeVibe, Michael; Solhaug, Ida; Halland, Even; Tyssen, Reidar; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore & Bjørndal, Arild (2014). Mindfulness training for Norwegian medical and psychology students: Pre-post results from a multisite, randomised controlled study.
 • Solhaug, Ida; de Vibe, Michael; Tyssen, Reidar; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore & Bjørndal, Arild (2013). Mindfulness training for medical and psychology students: Initial effects from a multisite, randomised controlled study.
 • Austvoll-Dahlgren, Astrid; Helseth, Sølvi & Bjørndal, Arild (2012). Improving Health Literacy:Identifying barriers and facilitators to people's ability to obtain health information, and the development and evaluation of an intervention to improve health literacy. Show summary
 • de Vibe, Michael; Bjørndal, Arild; Tipton, Elizabeth; Hammerstrøm, Karianne & Kowalski, Krystyna (2012). Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) for Improving Health, Quality of Life, and Social Functioning in Adults. A systematic review and metaanalyses.
 • Hammerstrøm, Karianne & Bjørndal, Arild (2011). If there are no randomized controlled trials, is the implication always that we need more research?. Cochrane Library.
 • Oxman, Andrew David; Bjørndal, Arild; Becerra-Posada, F; Gibson, M; Block, MAG; Haines, A; Hamid, M; Odom, CH; Lei, HC; Levin, B; Lipsey, MW; Littell, JH; Mshinda, H; Ongolo-Zogo, P; Pang, T; Sewankambo, N; Songane, F; Soydan, H; Torgerson, C; Weisburd, D; Whitworth, J & Wibulpolprasert, S (2010). A framework for mandatory impact evaluation to ensure well informed public policy decisions. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  375(9712), s 427- 431 . doi: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140-6736%2809%2961251-4
 • Bjørndal, Arild (2009). Improving social policy and practice: knowledge matters. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  373(9678), s 1829- 1831 . doi: 10.1016/S0140-6736(09)60783-2
 • Gjerberg, Elisabeth; Bjørndal, Arild & Forsetlund, Signe Louise (2009). Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase?. Rapport fra Kunnskapssenteret. 1/2009.
 • Oxman, Andrew David; Bjørndal, Arild; Flottorp, Signe Agnes; Lewin, Simon & Lindahl, Anne Karin (2008). Integrated health care for people with chronic conditions. A policy brief.
 • Bjørndal, Arild (2008). Integrated Health Care for People with Chronic Conditions.
 • Bjørndal, Arild (2008). Kunnskap må deles og fag formidles. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  5(1), s 7- 9
 • Bjørndal, Arild & Horton, R (2008). Education, crime and justice, and social welfare: call for papers. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  372(9648), s 1450- 1450
 • Bjørndal, Arild & Forsetlund, Signe Louise (2007). Mammografiscreening av kvinner 40-49 år. Rapport fra Kunnskapssenteret. 9/2007.
 • Hammerstrøm, Karianne Thune & Bjørndal, Arild (2007). Arkitektur og design for livskvalitet og helse. En kartlegging av foreliggende forskning. Rapport fra Kunnskapssenteret. 20/2007.
 • Forsetlund, Signe Louise; Nordheim, Lena Victoria; Langengen, Irene Wiik & Bjørndal, Arild (2006). Medisinske bibliotek i helseforetakene. HELSE – MEDISIN – TEKNIKK.
 • Gjerberg, Elisabeth; Bjørndal, Arild & Fretheim, Atle (2006). Effekt av geriatriske tiltak til eldre pasienter innlagt i sykehus. Rapport fra Kunnskapssenteret. 14/2006. Full text in Research Archive. Show summary
 • Kornør, Hege; Bjørndal, Arild & Welle-Strand, Gabrielle (2006). Medikamentell behandling av opiatavhengighet. Rapport fra Kunnskapssenteret. 23/2006. Full text in Research Archive. Show summary
 • Nylenna, Magne & Bjørndal, Arild (2006). Helsebiblioteket - fra visjon til virkelighet. Utposten.  ISSN 0800-5680.  35(4), s 18- 22
 • Reinar, Liv Merete Brynildsen; Håheim, Lise Lund; Ormstad, Sari Susanna; Nordheim, Lena Victoria & Bjørndal, Arild (2005). Kunnskapsoppsummering om manuelle behandlingsformer. Full text in Research Archive.
 • Reinar, Liv Merete; Tørnby, L; Nordheim, Lena Victoria; Nylund, H; Jamtvedt, Gro & Bjørndal, Arild (2004). Røykeforebyggende tiltak blant barn og unge. Rapport fra Kunnskapssenteret. 11/2004. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bjørndal, Arild (red.) (1993). Folkehelsen i Norden : hva er helsetjenestens rolle i det forebyggende og helsefremmende arbeid?. Utredningsrapport (Statens institutt for folkehelse. Avdeling for samfunnsmedisin. Seksjon for helsetjenesteforskning. 1993/U2.

View all works in Cristin

Published Feb. 4, 2016 9:51 AM

Research groups