Atle Fretheim

Image of Atle Fretheim
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Academic interests

 • Global public health
 • Methods for effectiveness-evaluation of health care interventions
 • Systematic reviews of effects of interventions
 • Use of research in policy-making

Courses taught

 • Professional studies in medicine, odontologiy and nutritional sciences
 • Masters-programme in International Community Health
 • Masters-programme Health Economics, Policy and Management

Background

 • Main position: Head of the Global Health Unit at the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
 • Previously worked as a physician at the Oslo public emergency room and with MSF (Doctors Without Borders)
 • PhD, Medical Faculty, University of Oslo, 2007: ”Implementing change: The Rational prescribing in primary care (RaPP)-study”
 • Diploma in Tropical Medicine and Hygiene, Liverpool School of Tropical Medicine and Hygiene, 1998

Awards

 • Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice (2011-12)
 • Fulbright Fellowship (2011-12)

Positions held

 • Member of Scientific and Oversight Committee, Implementation Research Platform, World Health Organization
 • Member of the Norwegian Directorate for Health’s working group for the pilot-study of a national screening programme for colorectal cancer
 • Board member of the Norwegian Forum for Global Health Research

Collaboration

 • Mike English, Kenya Medical Research Institute/Wellcome Trust Research Programme
 • Sasha Shepperd, University of Oxford, UK
 • Sophie Witter, University of Aberdeen, UK
 • Stephen Soumerai, Harvard Medical School, USA
 • Dennis Ross-Degnan, Harvard Medical School, USA
 • Till Bearnighausen, Harvard School of Public Health, USA
Tags: Global South

Publications

View all works in Cristin

 • Larsen, Øivind; Fretheim, Atle; Larsen, Ingegerd Frøyshov & Westin, Steinar (red.) (2012). Medisinsk kunnskap - Hvor kommer den fra, og hva brukes den til?. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39912-9.  297 s.

View all works in Cristin

 • Fretheim, Atle (2018). Subjective judgements - no more, no less? A response to Malterud, Bjelland and Elvbakken. Health Research Policy and Systems.  ISSN 1478-4505.  16(111) . doi: 10.1186/s12961-018-0386-x
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine; Johansen, Marit; Fretheim, Atle; Skirbekk, Helge & Flottorp, Signe Agnes (2018). Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis (Cochrane - kort oppsummert). Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. Show summary
 • Ames, Heather Melanie R; Glenton, Claire; Lewin, Simon Arnold & Fretheim, Atle (2017). Mapping, exploring and understanding communication interventions for childhood vaccination.
 • Fønhus, Marita Sporstøl & Fretheim, Atle (2017). Er det likegyldig hvem som sponser klinisk forskning? (Cochrane - kort oppsummert). Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. Show summary
 • Fønhus, Marita Sporstøl & Fretheim, Atle (2017). Hjemme­sykehus kan være et godt alternativ til sykehus­innleggelse (Cochrane - kort oppsummert). Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. Show summary
 • Fønhus, Marita Sporstøl & Fretheim, Atle (2017). Hvilken hjertekompresjonsmetode er best ved hjertestans? (Cochrane - kort oppsummert). Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. Show summary
 • Lund, Karl Erik & Fretheim, Atle (2017, 04. desember). Hvor farlig er snus? Risikokommunikasjon om nikotinprodukter. [TV].  NRK Dagsnytt18.
 • Semakula, Daniel; Nsangi, Allen; Glenton, Claire; Kaseje, Margaret; Lewin, Simon; Oxman, Andrew David; Oxman, Matt; Rosenbaum, Sarah; Austvoll-Dahlgren, Astrid; Chalmers, Iain; Fretheim, Atle & Sewankambo, Nelson K (2017). An educational podcast to improve the ability of parents of primary school children in Uganda to assess claims about treatment effects: Process evaluation protocol.
 • Berg, Rigmor; Odgaard-Jensen, Jan; Fretheim, Atle; Underland, Vigdis & Vist, Gunn Elisabeth (2016). Response to: Female genital mutilation and obstetric outcomes: Flawed systematic review and meta-analysis does not accurately reflect the available evidence.. Obstetrics and Gynecology International.  ISSN 1687-9589.  2016:8376260 . doi: 10.1155/2016/8376260
 • Fønhus, Marita Sporstøl & Fretheim, Atle (2016). Informasjon og påminnelser ved økt risiko for beinskjørhet gir bedre oppfølging (Cochrane -kort oppsummert). Show summary
 • Fønhus, Marita Sporstøl & Fretheim, Atle (2016). Kuldespray kan minske stikksmerter (Cochrane - kort oppsummert). Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  11(2), s 108- 109 Show summary
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Fretheim, Atle & Johansen, Marit (2016). Medikamentfrie tiltak i psykisk helsevern (systematisk litteratursøk med sortering). Full text in Research Archive.
 • Nsangi, Allen; Semakula, Daniel; Glenton, Claire; Lewin, Simon; Oxman, Andrew David; Oxman, Matt; Rosenbaum, Sarah; Austvoll-Dahlgren, Astrid; Nyirazinyoye, Laetitia; Kaseje, Margaret; Fretheim, Atle & Sewankambo, Nelson K (2016). Resources to teach primary school children in low-income countries to assess claims about treatment effects: Protocol for a process evaluation.
 • Fretheim, Atle (2015). ADHD, omsorgssvikt og risikofaktorer. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Fretheim, Atle (2015). Godhetsposørene blant oss.. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.  (144)
 • Fretheim, Atle (2015). Om downs og politisk korrekthet: Det må da være lov å spørre?. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.  s 43
 • Fretheim, Atle (2015). Svakt om årsaken til flyktningkrisen. Minerva (nettutgaven). . doi: http://www.minervanett.no/svakt-om-arsaken-til-flyktningkrisen/
 • Fretheim, Atle; Flottorp, Signe Agnes & Oxman, Andrew David (2015). Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer. Rapport fra Kunnskapssenteret. 10. Full text in Research Archive.
 • Fretheim, Atle & Tomic, Oliver (2015). Kan vi lære mer av kvalitetsforbedringsprosjekter?.
 • Fønhus, Marita Sporstøl & Fretheim, Atle (2015). Jordmorstyrt oppfølging av gravide og fødende er et godt og trygt alternativ (Cochrane - kort oppsummert). Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (4), s 310- 311 . doi: https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/forskning_04_15.pdf Show summary
 • Fønhus, Marita Sporstøl & Fretheim, Atle (2015). Melatonin demper operasjonsangst (Cochrane - kort oppsummert). Show summary
 • Fønhus, Marita Sporstøl & Fretheim, Atle (2015). Neppe noen nytte av innsnittsduk ved kirurgiske inngrep. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (3), s 211- 212 Show summary
 • Nylenna, Magne & Fretheim, Atle (2015). Er retningslinjer løsningen?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (11), s 24
 • Svoronos, Theodore & Fretheim, Atle (2015). Clarifying the interrupted time series study design. BMJ Quality and Safety.  ISSN 2044-5415.  24(7), s 475 . doi: 10.1136/bmjqs-2015-004122
 • Fretheim, Atle (2014). Anbefaling på sviktende grunnlag. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(11), s 947
 • Fretheim, Atle (2014). Eksempelet Mandal. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Fretheim, Atle (2014). Forskjellen har knapt endret seg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Fretheim, Atle (2014). Fører mobbing til helseplager?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(12/13), s 1212 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0697
 • Fretheim, Atle (2014). Uføretrygd, barnetillegg og innvandrere. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Fønhus, Marita Sporstøl & Fretheim, Atle (2014). Jerntilskudd til blodgivere (Cochrane-omtale). Show summary
 • Hammerstrøm, Karianne & Fretheim, Atle (2014). Hva med å sjekke om det virker?. NRK Ytring.
 • Fretheim, Atle (2013). Fødselsrifter – vitenskapsteori og klinisk praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(6), s 652- 654 . doi: 10.4045/tidsskr.12.1460
 • Fretheim, Atle & Witter, Sophie (2013). Paying for performance: how effective is it?. Tropical medicine & international health.  ISSN 1360-2276.  18, s 33- 33
 • Glenton, Claire & Fretheim, Atle (2013). Kan sykepleiere gjøre legearbeid?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  3, s 40
 • Fretheim, Atle; Witter, Sophie; Lindahl, Anne Karin & Olsen, Ingvar Theo (2012). Performance-based financing in low- and middle-income countries: still more questions than answers. Bulletin of the World Health Organization.  ISSN 0042-9686.  90(8), s 559- 559 . doi: 10.2471/BLT.12.106468
 • Larsen, Øivind; Fretheim, Atle; Larsen, Ingegerd Frøyshov & Westin, Steinar (2012). Forord, I: Øivind Larsen; Atle Fretheim; Ingegerd Frøyshov Larsen & Steinar Westin (red.),  Medisinsk kunnskap - Hvor kommer den fra, og hva brukes den til?.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39912-9.  Forord.  s 5 - 7
 • Munabi-Babigumira, Susan Kyomuhendo; Fretheim, Atle & Øverland, Simon Nygaard (2012). Interventions for Tobacco Control in Low- and Middle-income countries: Evidence from Randomised and Quasi-randomised Studies. Rapport fra Kunnskapssenteret. 03. Full text in Research Archive.
 • Berg, Rigmor C.; Denison, Eva Marie-Louise & Fretheim, Atle (2011). DOES FEMALE GENITAL MUTILATION/CUTTING (FGM/C) AFFECT WOMEN'S SEXUAL FUNCTIONING? RESULTS FROM A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. Journal of Sexual Medicine.  ISSN 1743-6095.  8, s 119- 119
 • Berg, Rigmor C.; Denison, Eva Marie-Louise & Fretheim, Atle (2011). "I don't want my daughter to pass through all the pain and suffering I had": a systematic review of reasons for and against FGM/C. Journal of Sexual Medicine.  ISSN 1743-6095.  8, s 131- 131
 • Lerberg, Priya Miriam; Fretheim, Atle & Sundby, Johanne (2011). Barriers to skilled attendance for childbirth. Tropical medicine & international health.  ISSN 1360-2276.  16, s 305- 305
 • Valen, Ragna; Fretheim, Atle; Kiserud, Torvid; Bjertness, Espen; Grudt, Solveig Kirsti & Måseide, Kårstein (2011). How can research contribute to better global health?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(20), s 2022- 4 . doi: 10.4045/tidsskr.11.0688
 • Oxman, Andrew David; Lavis, John N; Lewin, Simon & Fretheim, Atle (ed.) (2010). SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP). Rapport fra Kunnskapssenteret. 4/2010. Full text in Research Archive. Show summary
 • Berg, Rigmor C.; Denison, Eva Marie-Louise & Fretheim, Atle (2010). Factors promoting and hindering the practice of female genital mutilation/cutting (FGM/C). Rapport fra Kunnskapssenteret. 23/2010. Show summary
 • Berg, Rigmor C.; Denison, Eva Marie-Louise & Fretheim, Atle (2010). Psychological, social and sexual consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C): a systematic review of quantitative studies. Rapport fra Kunnskapssenteret. 13/2010. Full text in Research Archive. Show summary
 • Denison, Eva Marie-Louise; Underland, Vigdis; Nilsen, Elin Strømme & Fretheim, Atle (2010). Effekter av tiltak utenfor helsetjenesten for å øke fysisk aktivitet hos voksne. Rapport fra Kunnskapssenteret. 19/2010.
 • Fretheim, Atle (2010). Godt nok dokumentert? :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(18), s 1806
 • Fretheim, Atle (2010). Screening for jernmangelanemi blant småbarn.
 • Fretheim, Atle & Bretthauer, Michael (2010). Forventede virkninger ved innføring av screening for kolorektal kreft i Norge.
 • Fretheim, Atle & Bretthauer, Michael (2010). Resultater fra kliniske effektstudier av screening for kolorektal kreft.
 • Denison, Eva; Berg, Rigmor C.; Lewin, Simon & Fretheim, Atle (2009). Effectiveness of interventions designed to reduce the prevalence of female genital mutilation/cutting. Rapport fra Kunnskapssenteret. 25/2009. Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:44 PM - Last modified May 31, 2016 3:26 PM