Berit Hofset Larsen

Image of Berit Hofset Larsen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Other affiliations Faculty of Medicine (Student)

Publications

View all works in Cristin

 • Larsen, Berit Hofset (2020). Etiske utfordringer i møte med alvorlig syke barn og deres familier.
 • Larsen, Berit Hofset (2020). Etikk ved livets slutt - når er nok nok?
 • Larsen, Berit Hofset (2020). Hvordan jobbe med etikk i praksis?
 • Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2020). Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(18), p. 1–5. doi: 10.4045/tidsskr.20.0851.
 • Larsen, Berit Hofset (2019). Kloke valg – hvordan kan etikken bidra? .
 • Larsen, Berit Hofset (2019). Veiledning i etisk refleksjon.
 • Larsen, Berit Hofset (2019). Etiske utfordringer i møte med alvorlig syke barn - og deres familier.
 • Larsen, Berit Hofset (2019). Pasientinformasjon og medvirkning ved psykisk sykdom - etiske utfordringer.
 • Larsen, Berit Hofset (2019). Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2018). Who leads in the final dance of life?
 • Larsen, Berit Hofset (2018). Etikk ved livet slutt. .
 • Larsen, Berit Hofset (2018). Etiske utfordringer ved helsehjelp til pasienter med manglende beslutningskompetanse.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.
 • Larsen, Berit Hofset & Førde, Reidun (2017). Hvem fører i livets siste dans? Pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling .

View all works in Cristin

Published Mar. 15, 2017 1:30 PM - Last modified Mar. 15, 2017 1:30 PM